Search form

24.04.2013

Drukāt

Bērnu invalīdu vecāki varēs vieglāk pieteikties priekšlaicīgai pensijai

Photo

Vecāki, kuriem ir bērns ar invaliditāti, varēs saņemt Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izziņu par bērna veselības stāvokļa atbilstību invaliditātei. Tas ļaus vecākiem vieglāk pieteikties valsts vecuma pensijas saņemšanai ar atvieglotiem noteikumiem.


Vecāki vai aizbildņi, kuri ir kopuši bērnu ar invaliditāti vismaz astoņus gadus laikā no bērna dzimšanas līdz viņa 18 gadu sasniegšanai, var doties pensijā piecus gadus pirms pensijas vecuma sasniegšanas (pašlaik tie ir 62 gadi), ja viņu kopējais darba stāžs ir vismaz 25 gadi.
 
Ministru kabineta (MK) Noteikumos par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību grozījumi nosaka, ka gadījumos, ja ārstējošais ārsts vai Ārstu konsultatīvā komisija līdz 2003.gada 31.decembrim bērnam līdz 16 gadu vecumam nav noteikusi invaliditāti, tad VDEĀVK sniegs izziņu par to.
 
Kāpēc bija nepieciešamas izmaiņas MK noteikumos? Tāpēc ka ir mainījusies invaliditātes noteikšanas kārtība bērniem. Līdz 1979.gadam bērniem pat ar ļoti smagu veselības stāvokli invaliditāti nepiešķīra. Līdz 2010.gada 31.decembrim invaliditāti piešķīra bērniem līdz 16 gadu vecumam, bet tagad līdz 18 gadu vecumam.
 
Vairāk lasiet šeit: http://www.lm.gov.lv/news/id/4516
 
 
Sagatavoja: Informācijas centrs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas