Search form

27.05.2013

Drukāt

Par AS „Latvenergo” elektrības norēķinu karšu saņemšanu

Rīgas Sociālais dienests līdz 2013. gada 31. decembrim turpina AS „Latvenergo” elektrības norēķinu karšu (53,70 LVL vērtībā) dāvinājuma 2. akciju


No 2013. gada 1. aprīļa tās var saņemt šādas grupas:
 
• Maznodrošinātās ģimenes ar bērniem;
• Ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju;
• Ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši sākot ar 2013.gada 1.janvāri);
• Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni;
• Nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no vecākiem audzina bērnu viens;
• Ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds;
 

Kartes turpinās saņemt arī sekojošas Rīgas sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem:

 
 
• Trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecības, kas nav saņēmušas pirmajā akcijā divas elektrības norēķinu kartes;
• Ģimeņu ar bērniem invalīdiem mājsaimniecības;
• Audžuģimeņu mājsaimniecības, kurām piešķirts audžuģimenes statuss un kurā dzīvo bērns;
• Ģimeņu, kas audzina aizbildniecībā esošus bērnus, mājsaimniecības.

Izņēmums:
• Daudzbērnu ģimenes, kas saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam no AS „Latvenergo” vai 1 dāvanu karti 2.akcijas ietvaros, varēs saņemt karti atkārtoti.
 
Dāvinājuma 2. akcijas ietvaros (no 2012. gada 1. februāra līdz 2013. gada 31. decembrim) var saņemt 1 karti uz mājsaimniecību!
 
Citi nosacījumi
• Kartes attiecināmas uz jebkuru līgumu (priv. un jur.) un jebkuru tarifu (T1, T2, T3, T4 u.c):
- varēs saņemt arī klienti, kam līgums slēgts ar apsaimniekotāju;
- varēs saņemt arī klienti, kam līgums slēgts ar citu privātpersonu;
• Kartes tiek attiecinātas uz kartes saņēmēja norādīto AS „Latvenergo” elektroenerģijas piegādes līgumu, kas slēgts par adresi, kurā kartes saņēmējs dzīvo un lieto elektroenerģiju;
• Ar norēķinu karti var segt elektrības parādu (nevar apmaksāt elektrības pieslēgšanu);
• Ar norēķinu karti apmaksātās elektrības patēriņam nav termiņa. 
 
 
 Kartes var saņemt divos Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros

Adrese
Rajons
Kab.
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Ed.Smiļģa ielā 46
Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas iedzīvotāji
2.stāva
foajē
10:00-12:00  
13:00-17:00
9:00-12:00
13:00-16:30
9:00-12:00
13:00-16:30
Vidrižu ielā 3
Vidzemes priekšpilsētas, Ziemeļu rajona, Latgales priekšpilsētas un Centra rajona iedzīvotāji
Kase
10:00-12:00  
13:00-17:00
9:00-12:00
13:00-16:30
9:00-12:00
13:00-16:30

Audžuģimeņu mājsaimniecības un atsevišķos gadījumos jaundzimušo ģimenes pēc dāvanu kartes aicinātas vērsties Rīgas Sociālajā dienestā, Rīgā,  Baznīcas ielā 19/23

Adrese
Kab.
Pirmdiena
Otrdiena
Ceturtdiena
Baznīcas ielā 19/23
 
Nr.110
10:00-12:30
13:00-18:00
9:30-13:00
 
9:00-12:30
13:00-16:00

Lai saņemtu AS „Latvenergo” elektrības norēķinu karti, klientam jāņem līdzi:
1.Personu apliecinošs dokuments;
2.Statusa apliecinājums (VSAA izziņa, bērna dzimšanas apliecība, bērna invaliditātes apliecība, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu apliecinoša izziņa u.c.);
3.Elektroenerģijas piegādes līguma numurs par adresi, kurā kartes saņēmējs dzīvo un lieto elektroenerģiju (slēgts ar kartes saņēmēju, citu privātpersonu vai apsaimniekotāju).
 
 AS Latvenergo Klientu servisa informatīvais tālrunis 80200400.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas