Search form

28.05.2013

Drukāt

Turpinās Eiropas komisijas pārtikas paku izsniegšana trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem

Photo


 


2013. gada Eiropas Komisijas programma paredz, ka vistrūcīgākajām personām tiesības saņemt septiņus pārtikas komplektus ir:
 
* ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu. Lai saskaņā ar programmu saņemtu pārtikas produktus, ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona uzrāda Rīgas Sociālā dienesta izsniegtu izziņu par ģimenes (personas) statusa piešķiršanu
 
* ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par tiesīgām saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā, ja minēto faktu apliecina Rīgas Sociālais dienests.

 
Pārtikas produktu komplekta sastāvs:
Pilnpiena pulveris – 0,4 kg 
Makaroni –1 kg
Tvaicēti rīsi – 0,4 kg
Griķi – 0,4 kg
Manna – 0,5 kg
Kviešu milti – 0,5 kg
Sautēta cūkgaļa – 0,25 kg
 
Uz produktu iepakojuma jābūt norādēm „ES atbalsts”, „bezmaksas” un Eiropas Savienības karoga attēlojumam! Komplekta vērtība: Ls 2,74. Produktu komplektu piegādes termiņš noteikts no 2013. gada maija līdz 2013. gada 31. decembrim.
 
Pārtikas pakas izsniegšanas vietas Rīgā: http://www.ld.riga.lv/partikas-pakas-trucigajiem-rigas-iedzivotajiem.html
 
Pārtikas pakas var saņemt arī visā Latvijā dzīvojošās personas, kuras atzītas par mazdrošinātām. Par tām interesēties savas pašvaldības Sociālajā dienestā.
 
 
Sagatavoja: Informācijas centrs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas