Search form

10.10.2013

Drukāt

LM: Sociālā palīdzība apkures samaksai jāmeklē pašvaldībās

Photo

Apkures sezona, kas jau uzsākta vairākās pašvaldībās, rada iedzīvotājiem būtiskus papildu tēriņus ar to saistīto izdevumu nomaksai. Labklājības ministrija (LM) aicina cilvēkus, kuriem nepieciešama finansiāla palīdzība, vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā.


Dzīvokļa pabalsts īpaši aktuāls ir rudens un ziemas sezonā. apmēru, izmaksas kārtību un cilvēkus, kuri  tiesīgi saņemt šo pabalstu, nosaka atsevišķi katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos. To piešķir, lai cilvēkiem palīdzētu norēķināties par dzīvojamās telpas īri, maksu par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī malkas iegādei.
 
Pašvaldībām ir pieejami līdzekļi šī pabalsta izmaksai: lai mazinātu reģionālo nevienlīdzību, pašvaldībām ar ierobežotiem finanšu resursiem 2013. gadā pabalstiem piešķirta dotācija no valsts budžeta kopumā 11,5 milj. latu apmērā. Šogad tā piešķirta 89 novada pašvaldībām un 4  pilsētu – Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils un Liepājas pašvaldībām. Pārējās domēs paredzams pietiekams iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugums, lai segtu šo pabalstu izmaksu.
 
Pašvaldību apkopotā statistika liecina, ka dzīvokļa pabalstus lielākoties saņem ģimenes ar bērniem, kurās viens vai abi vecāki palikuši bez darba, kā arī pensijas vecuma cilvēki.
 
Dzīvokļa pabalsta izmaksas apmēri  atšķiras dažādās pašvaldībās: vienam cilvēkam tie vidēji svārstās no  20 – 25 latiem mēnesī vasarā līdz 40 latiem mēnesī ziemā.
 
Tātad cilvēkiem, kam ir būtiskas grūtības nomaksāt izdevumus par īri un komunāliem maksājumiem, savlaicīgi savā pašvaldībā jāinteresējas par iespēju saņemt dzīvokļa pabalstu.
 
 
Avots: LM Komunikācijas nodaļas informācija (8.10.2013)
Sagatavoja: LNS Informācijas centrs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas