Search form

16.10.2013

Drukāt

Valdība konceptuāli akceptē izmaiņas atbalstam ģimenēm ar bērniem

Photo

Valdība otrdien, 15. oktobrī, konceptuāli akceptēja izmaiņas atbalsta sniegšanā ģimenēm ar bērniem nākamajā gadā.


Izmaiņas atbalstam ģimenēm ar bērniem virzīs izskatīšanai Saeimā kopā ar sēdes protokolā iekļautu Labklājības ministrijas (LM) viedokli par Satversmes riskiem, kā arī Tieslietu ministrijas viedokli par tiem.
 
No 2014. gada 1. janvāra plānots no 100 līdz Ls 120 mēnesī paaugstināt bērna kopšanas pabalstu un vecāku pabalsta minimālo apmēru. Bērna kopšanas pabalstu Ls 120 apmērā varēs saņemt visi vecāki, kuri nesaņem vecāku pabalstu vai maternitātes pabalstu līdz bērna 1,5 gada vecumam.
 
No 2014. gada 1. oktobra paredzētas vairākas izmaiņas, kas skars sociāli apdrošinātus vecākus. Plānots:
· pagarināt vecāku pabalsta izmaksu sociāli apdrošinātiem vecākiem līdz bērna 1,5 gadu vecumam;
· noteikt tiesības vienlaikus saņemt bērna kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu;
· piešķirt vecāku pabalstu 43,75 % apmērā no pabalsta saņēmēja bruto algas. Papildus viens no vecākiem varēs saņemt bērna kopšanas pabalstu Ls 120 apmērā.
Piemēram, ja cilvēkam bruto alga ir Ls 450. Pēc 2014.gada 1. oktobra viņš saņems bērna kopšanas pabalstu Ls 120 (kas pienākas visiem) + vecāku pabalstu Ls 450*43,75% = Ls 196,88 +Ls 120= Ls 316,88.
· piešķirt vecāku pabalstu 30% apmērā no piešķirtā pabalsta summas, ja pabalsta saņemšanas laikā viens no vecākiem sāk strādāt vai gūt ienākumus kā pašnodarbinātais. Papildus viens no vecākiem varēs saņemt bērna kopšanas pabalstu Ls 120 apmērā.
Piemēram, ja cilvēkam bruto alga ir Ls 450 un viņš dodas strādāt, tad viņš saņems 120 + 30% no piešķirtā pabalsta, proti, 30% no 196,88 = 120 + Ls 59,06 = Ls 179,06 (un, protams, darba algu).
 
Tāpat paredzēts noteikt pārejas periodu cilvēkiem, kuriem vecāku pabalsts 70% apmērā no bruto algas piešķirts līdz 2014. gada 30. septembrim. Tas nozīmē, ka vecāki (ja nestrādās) varēs turpināt saņemt vecāku pabalstu piešķirtajā apmērā līdz bērna viena gada vecumam. Savukārt, sākot ar 2014.gada 1.oktobri, vienam no vecākiem piešķirs bērna kopšanas pabalstu Ls 120 (171 euro) apmērā par bērna kopšanu vecumā līdz 1,5 gadiem un ikmēneša vecāku pabalsta pārejas perioda kompensāciju par bērnu vecumā no 1 līdz 1,5 gadiem Ls 120 (171 euro) apmērā.
 
Ja cilvēkam vecāku pabalsts ir mazāks par minimālo pabalstu, kas piešķirts līdz 2013.gada 31.decembrim, un tā izmaksa nepārtraukti turpināsies pēc 2014. gada 1.janvāra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 2014.gada 1.janvāra pārrēķinās vecāku pabalsta apmēru. Proti, VSAA to noteiks no 2014. gada 1. janvāra spēkā esošajā minimālajā jeb Ls 120 (171 euro) apmērā, un starpību izmaksās līdz 2014. gada 30. aprīlim.
 
Vienlaikus LM norāda, ka piedāvātais risinājums var radīt papildu riskus noteiktām sabiedrības grupām. Piemēram, tas var negatīvi ietekmēt sieviešu iespējas turpināt vai atsākt nodarbinātību pēc bērna kopšanas atvaļinājuma beigām. Tāpat tas var radīt ievērojamu sociālajiem riskiem neapdrošinātu cilvēku loku, kā arī paredz vecāku pabalsta veidā sniedzamā atbalsta samazinājumu mēneša griezumā 36% pabalsta saņēmēju, proti, cilvēkiem ar bruto algu virs Ls 500 mēnesī.
 
 
Informāciju sagatavoja: Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas