Search form

19.10.2011

Drukāt

Līdz 31. oktobrim Rīgas Sociālajā dienestā vēl var iesniegt iesniegumu pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei


Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei, Rīgas domes 03.07.2007. saistošo noteikumu Nr.84 „Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem” noteiktajā kārtībā.
 
Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kurām  Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 135 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.
 
Pabalstu piešķir:
• vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu un nav stājies laulībā,
 sociālās korekcijas klašu audzēkņiem (bez vecuma ierobežojuma).
 
Pabalsta apmērs 25 Ls katram skolniekam ģimenē.
 
Lai saņemtu pabalstu:
 bērna likumiskais pārstāvis vai bērns līdz 31.oktobrim Rīgas Sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai pamata dzīvesvietai iesniedz:
      rakstisku iesniegumu,
      aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju,
      uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
 
Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. No 17:00 – 21:00 darbojas automātiskais atbildētājs. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.
 
2010.gadā pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņēma 6900 rīdzinieki. Kopumā 2010. gadā pabalstam mācību līdzekļu iegādei izlietoja Ls 173 235 no Rīgas domes budžeta līdzekļiem.

Līdz 17. oktobrim pabalsts mācību līdzekļu iegādei izmaksāts 5 863 personām Ls 146 575 apmērā.
  
 
Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas sektora vadītāja Lita Brice, tel.67105925; mob.tel. 26385691, e-pasts:[email protected]

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas