Search form

20.10.2011

Drukāt

Paplašināts to personu loks, kuras ir tiesīgas saņemt pārtikas produktu komplektu 2011. gadā Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām ietvaros


Pārtikas produktu komplekta saturs: putraimi - 1,0 kg; četrgraudu pārslas 1,0 kg; auzu pārslas 0,5 kg, kviešu milti – 1,0 kg; vājpiena pulveris 0,1 kg un piens ar tauku saturu 2 % 1 litrs (uz iepakojuma ir norādes "EK" atbalsts, "bezmaksas" un Eiropas Savienības karoga attēlojums).

Tiesības saņemt pārtikas produktu komplektu
ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras ir atzītas par trūcīgām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu (MK 2010. gada 30. marta noteikumi Nr.299)

Zemkopības ministrija informē, ka pieņemti Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumi Nr.1415 „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām, kas paplašina to personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt pārtikas produktu komplektu 2011.gadā. Noteikumi publicēti 2011.gada 17.jūnijā oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.95. www.vestnesis.lv

Līdz šim pārtikas produktu komplektus atbilstoši programmai tiesības saņemt pārtikas produktus bija ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras ir atzītas par trūcīgām, uzrādot pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.

Sākot no 2011. gada 18.jūnija pārtikas produktus 2011.gadā ir tiesīgas saņemt arī:

  1. ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personas, kas atzītas par maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanas par maznodrošinātu, uzrādot attiecīgās pašvaldības sociālā dienesta izziņu par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
  2. ģimenes vai atsevišķi dzīvojošām personas, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedz 150 latu mēnesī, uzrādot normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu paredzēto attiecīgās pašvaldības izsniegto izziņu;
  3. ģimenes vai atsevišķi dzīvojošām personas, kas atzītas par tiesīgām saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā, ja minēto faktu apliecina attiecīgās pašvaldības sociālais dienests.

Saņemt pārtikas produktu komplekta paku var viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona uzrādot Rīgas Sociālā dienesta izsniegtu atbilstošu izziņu.

Pārtikas produktu paka paredzēta katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai.
Pārtikas produktu paku var saņemt 1 reizi mēnesī, bez izziņas pārtikas paka netiek izsniegta!

Papildus informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/citi-es-pasakumi/partikas-piegade-no-intervences-krajumiem-trucigajam-personam/ 

Par pārtikas produktu paku izdales laikiem interesēties izdales vietās!

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas