Search form

23.01.2012

Drukāt

Pensionāriem rīdziniekiem ir nekustamā īpašuma un zemes nodokļa atlaides


Šogad Rīgas dome paredzējusi šādus nodokļa atvieglojumus:
* trūcīgajiem – 90%;
* maznodrošinātajiem – 70%
 
Šīm divām grupām atlaide tiek piemērota uzreiz, jau izsūtot paziņojumu par nodokli.
 
Pārējām, tālāk minētām grupām, ieteicams samaksāt vismaz daļu no nodokļa un nekavējoties kārtot atlaides piešķiršanu, griežoties Rīgas Domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (adrese – raksta beigās).
* vientuļiem pensionāriem un vientuļiem 1. vai 2. grupas invalīdiem – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un vienas un divu ģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos. Vientuļi pensionāri un vientuļi 1. vai 2. grupas invalīdi šo saistošo noteikumu izpratnē ir personas, kurām nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta;
* pensionāriem un 1. vai 2. grupas invalīdiem, kuriem nav pilngadīgu bērnu un kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2. grupas invalīds vai pensionārs – 70% no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un vienas un divu ģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos;
* pensionāriem un 1. vai 2. grupas invalīdiem, kuriem ir pilngadīgi bērni un kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2. grupas invalīds vai pensionārs – 50% no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un vienas un divu ģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos.
(Par citām iedzīvotāju grupām, kam ir Rīgas domes piešķirtās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, interesēties domē vai sk. tās mājas lapā www.riga.lv)
 
2012. gadā nodoklim, kas tiek maksāts par zemi, dzīvojamām mājām un dzīvokļiem, Rīgas pašvaldība noteikusi papildu atvieglojumu 1. vai 2. grupas invalīdiem un personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, 1. vai 2. grupas invalīdu, kurš ir šīs personas bērns, mazbērns, brālis, māsa, vecāki vai vecvecāki.
 
Nodokļa maksājumu paziņojumi pašvaldībai jāizsūta īpašniekam līdz šā gada 15. februārim. Dzīvokļu īpašniekiem maksājumus sūta nama apsaimniekotājs. To var samaksāt uzreiz par visu gadu un var pa daļām – reizi ceturksnī, tomēr ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – ceturto daļu no gadam aprēķinātās nodokļa summas.
 
Rakstiskus prasījumus nodokļa atlaidēm par 2012. gadu Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldē var iesniegt līdz 15. oktobrim. Tos var sūtīt arī pa pastu: Terēzes ielā 5, Rīgā, LV-1012.
 
Uzziņa
* Rīgā par maznodrošinātu atzīst tādu ģimeni, kuras ienākumi vienam ģimenes piederīgajam pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 200 latu mēnesī. Vientuļam cilvēkam – 250 latu mēnesī. Par trūcīgu atzīst cilvēku, kuram pēdējo trīs mēnešu laikā mēneša ienākumi nav pārsnieguši 90 latus.
* Nosacījumi nodokļa atvieglojumu piešķiršanai: nekustamam īpašumam, par kuru tā īpašnieks prasa atvieglojumu, jābūt viņa deklarētajai dzīvesvietai; atvieglojuma prasītājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums Rīgā un to neizmanto saimnieciskajā darbībā. Atvieglojumus par zemi, kas piesaistīta dzīvojamai ēkai, piešķir platībā līdz 1500 kvadrātmetriem.
 
 
Sagatavoja: Ilze Kopmane (izmantoti materiāli no LA, 23.01.2012)

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas