Search form

27.01.2012

Drukāt

Saņemiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti

Photo

Ja plānojat braukt uz Eiropu ceļojumā, komandējumā, meklēt darbu vai studēt, izmantojiet iespēju bez maksas saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).


Šī karte nodrošina neatliekamās vai nepieciešamās medicīniskās palīdzības saņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstu, kā arī Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas un Šveices Konfederācijas ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantēto veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

 
EVAK ir bezmaksas, un to izsniedz Nacionālais veselības dienests.

Kartes saņemšanu var nokārtot divos veidos:
1. uz vietas, ar pasi ierodoties personīgi Nacionālajā veselības dienestā:
Rīgā, Cēsu ielā 31, k. 3, 3. stāvā
vai kādā no tās teritoriālajām nodaļām:
Daugavpilī, Saules ielā 5,
Jelgavā, Zemgales prospektā 3,
Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4,
Smiltenē, Pils ielā 6.
Klātienē (uz vietas) EVAK tiek izsniegta uzreiz pēc pieteikuma veidlapas aizpildīšanas.
2. nosūtot pa pastu aizpildītu un parakstītu EVAK pieteikuma anketu. Aizpildīto anketu nosūta pa pastu uz kādu no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām. Anketu var izdrukāt no Nacionālā veselības dienesta mājaslapas http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/evak-izsniegsana.
 
Ja vēlaties apdrošināšanas karti saņemt pa pastu, anketas 7. punktā jānorāda precīza dzīvesvietas adrese. Pēc pieteikuma saņemšanas 3 darba dienu laikā EVAK karti izsūtīs ierakstītā vēstulē uz jūsu norādīto adresi.
 
Lai saņemtu EVAK karti par savu nepilngadīgo bērnu, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība vai sava pase, kurā ierakstīti bērna dati.
 
Eiropas veselības apdrošināšanas karte derīga 3 gadus. Tā darbojas ārstniecības iestādēs un pie ārstiem, kuri attiecīgajā valstī nodrošina valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas ir jānoskaidro, vai konkrētā iestāde pieņem EVAK.
 
Karte neapmaksā pacienta iemaksu un repatriācijas (transportēšanas) izdevumus pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.
Plašāka informācija par EVAK irNacionālā veselības dienesta mājaslapā: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/evak-izsniegsana
 
 
Sagatavoja: Inese Immure

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas