Search form

29.05.2012

Drukāt

Trūcīgas ģimenes statusu piešķirs uz īsāku laiku

Photo

Turpmāk tiem cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kuri pašvaldībā vēlēsies saņemt sociālās palīdzības pabalstu, vajadzēs reģistrēties kā bezdarbniekam Nodarbinātības valsts aģentūrā. Līdz šim sociālās palīdzības pabalstus varēja saņemt arī cilvēki, kuriem bija piešķirts darba meklētāju statuss.


To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ko šodien, 29.maijā, apstiprināja valdība.
 
Aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, vajadzēs uzrādīt arī tos ienākumus, par kuriem nevarēs iegūt informāciju valsts un pašvaldības datu reģistros vai to nevarēs apliecināt ar izziņu.
 
Ja pēdējā gada (12 mēnešu) laikā būs pārdots nekustamais vai kustamais īpašums, iztikas līdzekļu deklarācijā vajadzēs norādīt minētā darījuma rezultātā gūtā ienākumu summu jeb vidējos ienākumus mēnesī. Tos aprēķinās par pilniem kalendāra mēnešiem no brīža, kad saņemta nauda par darījumu līdz iesnieguma iesniegšanai.
 
Turpmāk atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pašvaldības varēs noteikt uz laiku līdz trim mēnešiem, ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem būs darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošus cilvēkus ar invaliditāti. Pārējos gadījumos atbilstību trūcīgas ģimenes statusam noteiks uz laiku līdz sešiem mēnešiem.
 
Nosakot trūcīgas ģimenes (personas) statusu, tagad pašvaldībām būs plašākas tiesības lemt, kādus kustamos un nekustamos īpašumus turpmāk nebūs jāuzskata par īpašumiem
 
Turpmāk  trūcīgas ģimenes (personas) īpašumā nevarēs būt naudas uzkrājumi. Līdz šim tas varēja būt līdz minimālās darba algas apmēram (Ls 200) katram mājsaimniecības pārstāvim.
  
Vairāk lasiet šeit: http://www.lm.gov.lv/news/id/3598
 
 
Sagatavoja: Inese Immure

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas