Search form

06.09.2012

Drukāt

Nodrošina e-konsultāciju vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem

No 5. septembra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Uzticības tālrunis 116111 nodrošina iespēju saņemt psiholoģisku atbalstu arī vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem bērniem. Atbalstu bērni var saņemt ar e-konsultācijas starpniecību.


Bērni to var izmantot, ja :
•   nepieciešama psiholoģiska palīdzība;
•   nonākuši sarežģītā situācijā (ģimenē, skolā, internetā), kurā nespēj rast risinājumu;
   vēlas saņemt atbalstu krīzes situācijā;
   nav neviena, kam būtu gatavi uzticēties;
   nav iespēja saņemt cita veida palīdzību.
 
Lai saņemtu psiholoģisko atbalstu, jāraksta vēstule uz e-pasta adresi: [email protected] vai arī var uzdot jautājumu VBTAI mājas lapā: http://www.bti.gov.lv/lat/lietotaju_ertibam/uzdod_jautajumu.
Atbildi bērni saņems 3 dienu laikā.
 
Par šo iespēju VBTAI ir informējusi Rīgas speciālo internātpamatskolu bērniem ar dzirdes traucējumiem un Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru, Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizāciju utt.
 
Kā skolas vērtē šo jauno iespēju? Kā bērni uzņēma šo ziņu? Kā domā, cik aktīvi bērni to varētu izmantot, ņemot vērā, ka jāizsakās rakstiski, kas varētu sagādāt grūtības? Uz šiem jautājumiem atbild abu skolu direktori.
 
Andris Tauriņš, Valmieras skolas direktors: „Tas ir vērtējams ļoti pozitīvi, galvenais, lai tas darbojas reālajā dzīvē. Mācību gads ir tikai sācies, un bērni tiek informēti par šo jaunumu, bet šobrīd vēl nevaru atbildēt, kāda būs viņu reakcija. Skola jau labu laiku atpakaļ interesējās par šo iespēju. Ceru, ka bērni to izmantos, ja viņiem būs nepieciešams psiholoģisks atbalsts. Sazināties rakstiski nevajag baidīties, bērniem jāskaidro, ka tā arī var lūgt palīdzību, ja tas nav izdarāms citādi.
 
Kristiāna Pauniņa, Rīgas skolas direktore: „Skola noteikti to vērtē pozitīvi. Pašlaik mācību gads ir tikai sācies un pamazām notiek skolēnu informēšana, kā arī informatīvo stendu iekārtošana. Manuprāt, skolēni sākumā īsti nesapratīs, kā tas viņiem varētu palīdzēt, bet viss notiks pakāpeniski ar laiku. Ja ļoti vajadzēs, mēģinās izmantot. TV ziņās jau minēts, ka akcijas laikā to izmantojuši daudzi.”

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 mērķis ir sniegt bērniem un pusaudžiem psiholoģiska rakstura palīdzību, kā arī rast atbalstu krīzes situācijās. Uzticības tālruņa darbības galvenais uzdevums ir uzklausīt, atbalstīt bērnus un pusaudžus, palīdzot viņiem risināt dažāda rakstura jautājumus un dzīves situācijas.

Vairāk informācijas VBTAI mājas lapas sadaļā Uzticības tālrunis - E-konsultācijas bērniem un pusaudžiem: http://www.bti.gov.lv/lat/uzticibas_talrunis/
 
 
Sagatavoja: Informācijas centrs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas