Search form

07.03.2013

Drukāt

Strādājošie varēs piedalīties mūžizglītības pasākumos

Photo

Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzfinansētajos mūžizglītības pasākumos (kursos, apmācību nodarbībās utml.) turpmāk būs lielāka iespēja iesaistīties bezdarba riskam visvairāk pakļautajiem – nodarbinātiem un pašnodarbinātiem cilvēkiem vecumā virs 45 gadiem, kā arī cilvēkiem vecumā no 25 – 44 gadiem (ieskaitot), kuri atbilst vismaz vienam kritērijam: cilvēkam ir noteikta invaliditāte; ir divi vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem; cilvēks ir atzīts par trūcīgu. Tas ļaus mērķtiecīgāk atbalstīt strādājošos, kuriem ir lielākais risks palikt bez darba.


 To paredz Labklājības ministrijas (LM) grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti „Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai, ko 26.februārī atbalstīja valdība.
 
Līdz šim Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā mūžizglītības projektā varēja piedalīties un saņemt pilnu kupona vērtību cilvēki no 25 gadu vecuma. Tagad pilnas vērtības kuponu varēs saņemt cilvēki, kuriem ir noteikta invaliditāte, un cilvēki pirmspensijas vecumā (atlikuši ne vairāk kā 5 gadi līdz pensijas vecumam). Tāpat kuponu pilnā vērtībā piešķirs cilvēkiem, kuriem ir divi vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam, vai trūcīgajiem. Pārējiem cilvēkiem būs jānodrošina 30 procentu līdzmaksājums. Pilna kupona maksimālā vērtība ir 250 latu.
 
Vislielākais bezdarba risks ir cilvēkiem vecumā no 45 gadiem. Tāpēc viņiem ir īpaši nozīmīgi pilnveidot savaszināšanas, lai veiksmīgi pielāgotos pārmaiņām darba tirgū.
 
Vecuma grupā no 25 līdz 44 gadiem cilvēki ir ekonomiski aktīvāki, viņu izglītība ir atbilstošāka darba tirgus prasībām. Tādējādi viņiem ir vieglāk pielāgoties darba tirgus pārmaiņām un saglabāt darbavietu vai no jauna integrēties darba tirgū.
 
NVA organizētajos mūžizglītības pasākumos var iesaistīties strādājošie un pašnodarbinātie,  lai papildinātu un pilnveidotu darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas. Noteikumi, pēc kuriem NVA atlasa iesaistāmos cilvēkus pārskatīti tā, lai nodrošinātu atbalstu tieši tiem strādājošajiem, kuriem darba tirgū ir visgrūtāk noturēties vai atgriezties tajā  pēc bezdarba perioda.
 
Kādas iespējas piedalīties šajā programmā būs nedzirdīgajiem cilvēkiem? To skaidro NVA Rīgas filiāles eksperte Mūžizglītības programmas jautājumos Solvita Racigorska: „Ja būs ieinteresēti strādājošie dzirdes invalīdi un viņi pieteiksies apmācību kuponu saņemšanai, NVA izsludinās iepirkumu surdotulka pakalpojumu veikšanai arī šajā programmā.”
 
Pagaidām vēl nav atklāta pieteikšanās uz mūžizglītības programmu. Drīzumā­ – jau pavasarī tas notiks. Notikumu attīstībai jāseko NVA mājaslapā: www.nva.gov.lv.
 
2013. gadā mūžizglītības apmācībās plānots iesaistīt 4 112 cilvēku, savukārt 2014. gadā – 5500 strādājošo. Šo mūžizglītības pasākumu līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Kopējais mūžizglītības pasākumu finansējums 2013. un 2014. gadā ir 3,169 milj.latu.
 
 
Informāciju sagatavoja: Ilze Kopmane

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas