Search form

15.04.2011

Drukāt

Kā tika atzīmēta laikraksta „Kopsolī” 1000.numura iznākšana (video)


 

Ievads: 2010. gada septembrī iznāca laikraksta „Kopsolī” 1000. numurs.
Šāds notikums ir ievērības  cienīgs. Latvijā cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir maz iespēju saņemt informāciju. Sevišķi tādu, kas orientēta uz šo sabiedrības daļu. „Kopsolī” ir kļuvis par neaizvietojamu informācijas avotu daudziem simtiem nedzirdīgo cilvēku. Tas ir viņu ikdienas sastāvdaļa. 
 
Arnolds Pavlins, LNS prezidents: Šis ir interesants un nozīmīgs panākums nedzirdīgo sabiedrībai, jo šim laikrakstam, kas iznāk vairāk nekā 50 gadus, ir jubileja. Esam sapulcējušies šeit, lai atzīmētu „Kopsolī” 1000. numura iznākšanu.
Iespējams, kādam 1000. numura izdošana nozīmē tikai svētkus, taču daudziem cilvēkiem tas ir kas vairāk. 
 
Elfa Zariņa, "Kopsolī" lasītāja:  Nedzirdīgo sabiedrībai „Kopsolī” nozīmē iet kopā plecu pie pleca vienā solī, pārvarot grūtības. Novēlu nākotnē raudzīties ar optimismu, labām domām un cerībām!
 
Ilze Kopmane, laikraksta "Kopsolī " galvenā redaktore: Šis laikraksts ir visa mana dzīve, jo mans darba mūžs ir saistīts ar šo laikrakstu. Šeit esmu nostrādājusi 27 gadus. Tā ir mana dzīve.
 
Uz redakciju atnācu padomju laikā, kad bija grūti strādāt, jo bija tēmas, par kurām drīkstēja rakstīt un par kurām nē. Taču ne mazāk grūti bija laikā, kad tika dota vārda brīvība un varēja rakstīt par visu. Tas prasīja pārmaiņas galvenokārt domāšanā. Atmodas laikā Nedzirdīgo savienībai nebija līdzekļu, nācās domāt, kā izdzīvot, kā iztikt. Redakcijā bijām spiesti domāt par jauniem darbības veidiem, tāpēc izdevām grāmatas, meklējām sponsorus, rakstījām projektus. Un izdzīvojām!
 
Komentētājs: Šobrīd „Kopsolī” aizvien vairāk sāk izmantot jauno tehnoloģiju iespējas. Internetā tiek piedāvāta avīzes elektroniskā versija, kā arī  darbojas video ziņu studija.
 
Arnolds Pavlins, LNS prezidents: Pirms vairāk nekā 50 gadiem, kad „Kopsolī” parādījās, tas bija vienīgais informācijas avots. Bet šodien, kad parādījušās plašaas interneta iespējas, pastāv varbūtība, ka pēc kāda laika „Kopsolī” būs tikai elektroniskā versijā.
 
Ilze Kopmane, laikraksta "Kopsolī " galvenā redaktore: Pieļauju varbūtību, ka nākotnē papīra formātā laikraksts varētu arī izzust. Jau šobrīd jaunā paaudze laikrakstu lasa elektroniskā versijā. Grūti pateikt, kādā formātā šie cilvēki vēlēsies lasīt laikrakstu nākotnē.
 
Komentētājs: Novēlam laikrakstam ilgu un veiksmīgu darbību!
 
 
Video veidots: apvienības "Apeirons" projekta "Jaunatne sabiedrībai" ietvaros
Tekstu sagatavoja: Laura Reisele

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas