Search form

19.02.2019

Drukāt

Ziemeļkorejas Nedzirdīgo asociācija kļuvusi par 136. dalībvalsti Pasaules nedzirdīgo federācijā (WFD) (video)

Pēc vienpadsmit gadu sadarbības starp WFD un Ziemeļkorejas Invalīdu aizsardzības federāciju. Ziemeļkorejas Nedzirdīgo asociācija (dibināta 2012) kļuvusi par pilntiesīgu 136. WFD dalībvalsti, lai nodrošinātu nedzirdīgo personu pilnvaras šajā valstī.


 

Tās ietver nedzirdīgo tiesības uz izglītību,  zīmju valodas nodrošinājumu,  nedzirdīgo līderu svarīgo lomu savās organizācijās ar mērķi uzlabot nedzirdīgo dzīves apstākļus un iespējas valsts mērogā visās dzīves jomās arī pilsoniskajā sabiedrībā –  politikā, ekonomikā,  kultūrā, mākslā, sportā utt. saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

Visu WFD dalībvalstu  misija ir veicināt nedzirdīgo cilvēku cilvēktiesības un pilnīgu, kvalitatīvu un vienlīdzīgu piekļuvi visām dzīves jomām, tostarp pašnoteikšanos, zīmju valodu.

Tāpēc šādas sadarbības nostiprināšana ir ļoti svarīga  visai starptautiskajai nedzirdīgo kopienai, lai  sasniegtu WFD mērķi –  veicināt zīmju valodas pielietojumu visā pasaulē.

Ziemeļkorejas Nedzirdīgo asociācijas pievienošanos Pasaules nedzirdīgo federācijai  augsti vērtē WFD prezidents Kolins Allens: “WFD ir saviļņota, jo  šo notikumu redz kā Ziemeļkorejas Nedzirdīgo asociācijas patiesu  panākumu. Tomēr tas ir tikai sākums, tāpēc ceram, ka tālākās sadarbības attīstība sniegs labumu nākotnē ne tikai nedzirdīgajiem vispār, bet īpaši arī nedzirdīgajiem jauniešiem un zīmju valodas tulkiem Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā (Ziemeļkorejā).”

  

Par Pasaules nedzirdīgo federāciju

Pasaules nedzirdīgo federācija (WFD) ir starptautiska nevalstiska organizācija, kas pārstāv un popularizē aptuveni 70 miljonus nedzirdīgo cilvēku cilvēktiesību visā pasaulē. ŪPD ir nedzirdīgo organizāciju federācija no 136 valstīm; tās misija ir veicināt nedzirdīgo cilvēku cilvēktiesības un pilnīgu, kvalitatīvu un vienlīdzīgu piekļuvi visām dzīves jomām, tostarp pašnoteikšanos, zīmju valodu.

 

Par Ziemeļkorejas Nedzirdīgo asociāciju

Ziemeļkorejas Nedzirdīgo asociācija ir neatkarīga un nevalstiska organizācija, kas izveidota 2012. gadā un ko apstiprināja Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas valdība. Tā darbojas, lai pārstāvētu un īstenotu nedzirdīgo tiesības un intereses un kultūras jomā.

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas