Search form

16.06.2017

Drukāt

Kristaps piedalījās EUDY Ģenerālajā asamblejā Īrijā

No 31. maija līdz 4. jūnijam Dublinā, Īrijā, notika Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienības (EUDY) Ģenerālā asambleja. Tajā piedalījās 34 delegāti no 20 Eiropas valstīm, to skaitā arī no Latvijas – LNS Jauniešu centra vadītājs Kristaps Legzdiņš.


 

Pirmajā dienā notika konference par 3 dažādām tēmām – „Īpašais atbalsta fonds”, „Eiropas Jaunatnes politika: EUDY un jaunieši”, „Kampaņas stratēģijas Nedzirdīgo jauniešu organizācijai” un tikšanās ar delegātiem.

EUDY vēlas nākotnē izveidot „Īpašo atbalsta fondu”, kurš atbalstītu to valstu pāstāvjus, kas paši dalību dažādos EUD pasākumos, piemēram, nometnēs un semināros, nespēj samaksāt. Fonda veidošanas process norit lēni. Ļoti interesanta bija tēma „Kampaņas stratēģijas Nedzirdīgo jauniešiem organizācijai” – par to, kā pareizi informēt medijus, kā ietekmēt jauniešus, lai viņi iesaistītos politikā, informācijas apritē u.c. 

Otrā dienā sākās Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienības Ģenerālā asambleja. EUDY komanda pastāstīja par Ģenerālajās asamblejas norisi 2016. gadā, par savas pastāvīgās darbinieces un valdes paveikto darbu 2016. Gadā. Delegāti tika informēti par EUDY finanšu kopumu 2016. – 2017. gadā, arī par 2018. gada finanšu plānu.

 Pēc tam bija tematiskas nodarbības, 6 dažādas tēmas. Katrs dalībnieks varēja izvēlēties 2 nodarbības. Kristaps Legzdiņš izvēlējās „A un B valsts 2018. – 2022. gada dalības maksa” un „Nometnes vadlīnija”. Pirmajā nodarbībā apspriedām 3 dažādus variantus par dalības maksu. Daži bija pret, ka EUDY dalības maksa var pieaugt, jo visur nav vienāda ekonomiskā situācija.

 Otrā nodarbībā runa par to, ka vajag mainīt vadlīniju noteikumus. Daži iebilda, ka par nelegālo vielu lietošanu, vardarbību un citām smagām lietām atbild katra valsts, kura uzņemas nometnes organizēšanu, nevis EUDY. Apsprieda vēl dažādas sīkas tēmas.

Trešajā dienā turpinājās GA delegātu diskusijas, jautājumu un priekšlikumu izskatīšana. Diskusijas bija ļoti garas, bija arī daži strīdi.

Pārrunāja par EUDY Bērnu nometni Slovākijā, Cilvēktiesību apmācībām Maltā un Norvēģijā, Eiropas Nedzirdīgo jauniešu galvaspilsētas un EUDY 30 gadu jubileju, kas notiks Zviedrijā. Uz sadarbību bija aicināti: Pasaules nedzirdīgo federācijas Jauniešu sekcija, Eiropas Nedzirdīgo savienība, Eiropas zīmju valodas tulku forums (EFSLI), līderu apmācības organizācija „Frontrunners”.

 Uz GA rīkošanu 2019. gadā pieteicās Beļģija, un balsojumā to apstiprināja. Bet uz EUDY bērnu nometnes 2019. gadā rīkošanu nav pieteikusies neviena valsts, tāpēc EUDY uzņemas sameklēt nometnei vietu. EUDY jauniešu galvaspilsēta arī joprojām nav noteikta, un arī tur EUDY uzņemas iniciatīvu. Holandes pārstāvj rezervēja sev šo iespēju.

Tad sākās lielās prezidenta un valdes vēlēšanas. Pirms pavasara vēlēšanām komisija meklēja jauno prezidentu un valdes locekļu kandidātus. Pieteicās 4 cilvēki – Silja Ruonala no Somijas, Ludwig Herb no Somijas, Merlin Puss no Igaunijas, Kenneth Andersen no Dānijas, bet uz prezidenta amatu kandidātu vispār nebija.

 Prezidents Timothy Rowies no Beļģijas paziņoja, ka aiziet no EUDY prezidenta amata, un arī 2 valdes locekļi aiziet – viceprezidents Jari Pargma no Igaunijas, Marie Bresson no Francijas. Valdes locekļiem Danny Canal no Dānijas un Senad Sonic no Šveices ir palicis vēl tikai viens gads. Delegāti balsoja par 2 valdes jaunpienācējiem – Ludwig Herb no Vācijas un Silja Ruonala no Somijas.

Uz vietas par prezident amata kandidātu pieteicās Jari Pargma no Igaunijas. Bija grūti izlemt. Visi ilgi apspriedās un tomēr nenobalsoja par jauno prezidenta kandidatūru. EUDY un delegāti nosprieda, ka pagarinās uz 2 mēnešiem pieteikšanās laiku, lai meklētu jauno prezidentu, izmantojot elektronisko vēlēšanu iespējas. Ja nevarēs atrast piemērotu kandidātu, tad sasauks vēl mazo Ģenerālo asambleju septembrī.

Trešā diena bija visgarākā. Noslēgumā ballīte līdz rītam. Nākamgad Ģenerālā asamblejā būs Rumānijā, kur notiks Jauniešu nometne 2018. gadā.

Kristaps Legzdiņš: Es pirmo reizi piedalījos EUDY Ģenerālajā asamblejā. Ieguvu zināšanas, pieredzi, ko iepriekš es nebiju redzējis, uzzināju par jauniešu dalību politikā. Agrāk es domāju, ka rietumu Eiropā ir liela problēma ar finanšu jautājumiem, bet tādas pašas problēmas ir arī austrumu Eiropā. Katrā valstī ir dažādi likumi, ir grūti apvienoties visai Eiropai kopā.

 Ceru, ka turpmāk vairāk sadarbosimies ar Pasaules Nedzirdīgo federāciju jauniešu sekciju, un arī frontrunneru (kur šogad pieteikties vairāk 80 jauniešu, nekā pirms gadiem). Vajag sadarboties, lai varētu iegūt plašāku informāciju. Es uzskatu, ka jauniešiem vairāk un aktīvāk jāpiedalās pasākumos ārpus Latvijas, jo tas ir interesanti, noderīgi. Var iegūt jaunu pieredzi, zināšanas par dažādu valstu kultūru, politiku, jauniešu aktivitātēm u.c.

 Jauniešiem ir jāpiedalās GA, semināros, nometnēs, lekcijās. Ceru, ka jaunieši vairāk cīnīties par sevi, mācēs izmantot sev nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, tulka pakalpojumu, negadījuma ziņojumus u.c. Novēlu visiem arast savu iespēju iekļauties LNS Jauniešu centra darbā, lai attīstītu sevi vairāk.

Untitled from EUDY on Vimeo.

EUDY Mini-Symposium 2017 from EUDY on Vimeo.

Teksts: Kristaps Legzdiņš
Video un foto: EUDY arhīva

 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas