Search form

12.02.2008

Drukāt

Studiju iespējas Koledžā RRC (09.08.)

         VALSTS AĢENTŪRA „SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS CENTRS” ir vienīgā profesionālās rehabilitācijas iestāde Latvijā, kurā cilvēki ar invaliditāti īpaši piemērotā...
        
VALSTS AĢENTŪRA „SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS CENTRS” ir vienīgā profesionālās rehabilitācijas iestāde Latvijā, kurā cilvēki ar invaliditāti īpaši piemērotās telpās apgūst darba tirgū pieprasītas profesijas! Ja Jums ir vidējā izglītība, piedāvājam PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS studiju programmas Koledžā RRC, pēc kuru beigšanas Jums būs iespēja veiksmīgi konkurēt darba tirgū!
 
Ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu piedāvājam Jums bez maksas apgūt šādas studiju programmas, kuras pieprasa darba devēji visā Latvijā:
 
  • Mārketings un tirdzniecība
  • Cilvēkresursu vadība
  • Grāmatvedība un nodokļi
 
Šo nozaru speciālisti ir pieprasīti gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan privātajās struktūrās.
Studiju ilgums 2,5 gadi dienas nodaļā. Pēc studiju beigšanas ir iespēja turpināt studijas Rīgas Tehniskās universitātes atbilstošajās studiju programmās, iegūstot bakalaura grādu.
 
Jaunums! Studiju programma „Viesnīcu servisa vadība!
Viesmīlības serviss attīstās visā Latvijā, un tam vajadzīgi zinoši speciālisti. Kāpēc lai tie nebūtu Jūs?
Studiju ilgums 2 gadi dienas nodaļā.
 
KĀPĒC CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI STUDĒT IR IZDEVĪGI? Studijas, dienesta viesnīca un ēdināšana cilvēkiem ar invaliditāti ir bez maksas. Tiek kompensēti arī transporta izdevumi, nodrošināts mediķu, psihologu, sociālo darbinieku atbalsts.
 
Koledžas vide ir pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti, ir mūsdienīgs tehniskais nodrošinājums, kā arī dota iespēja paralēli mācībām iegūt autovadītāja apliecību.
Pirms mācību uzsākšanas cilvēkiem ar invaliditāti tiek noteikta profesionālā piemērotība, lai noteiktu katra cilvēka veselības stāvoklim un spējām piemērotāko profesiju.
 
Papildus informāciju par izglītības iespējām valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” Koledžā RRC iespējams uzzināt mājas lapā www.sic.gov.lv vai zvanot pa tālruņiem 67811757; 67811759; 67811750.
 
Būsim gandarīti, ja pastāstīsiet par šīm izglītības iespējām saviem draugiem, kaimiņiem, radiniekiem un paziņām, kuriem ir invaliditāte. Mēs pateicamies Jums par ieinteresētību un ceram, ka mūsu kopīgā darba rezultātā būtiski uzlabosies cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāte un spēja konkurēt darba tirgū!
        

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas