Search form

LNS valdes un domes ziņas

10.09.2018

Valdes sēdēs – svarīgi lēmumi

Vasarā notika divas LNS valdes sēdes.

10.09.2018

Domes sēdē groza budžetu

Šogad ceturtajā domes sēdē 25. jūlijā piedalījās 14 no 19 domes locekļiem.Tās darba kārtībā bija LNS 2018. gada budžeta otrie grozījumi un dažādi citi jautājumi.

26.02.2018

Valdes un domes sēdēs

Šogad pirmā LNS valdes sēde notika 23. janvārī. Galvenā tēma – LNS budžets. LNS prezidente Sandra Gerenovska un LNS galvenā grāmatvede Ilze Roķe iepazīstināja ar LNS 2018. gada budžeta projektu.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas