Search form

LNS valdes un domes ziņas

Photo

LNS 6. valdes sēdē

09.09.2019

Šogad sestā valdes sēde notika 9. septembrī ar 8 dienas kārtības jautājumiem.

Photo

Domes sēdē Nr.3 (29.05.2019)

29.05.2019

Šajā domes sēdē izlēma vienu jautājumu – par līdzfinansējumu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē” un projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā” ietvaros.

Photo

Valdes sēdē (27.05.2019)

27.05.2019

Valde sapulcējās, lai pieņemtu tikai vienu, bet svarīgu lēmumu. LNS prezidente Sandra Gerenovska informēja par nepieciešamību sasaukt LNS Domes sēdi, lai noteiktu līdzfinansējumu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē” ietvaros un projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā” ietvaros.

Photo

Apstiprināti LNS SIA gada pārskati (29.04.2019)

29.04.2019

29. aprīlī LNS valde izskatīja savu 4 sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) 2018. gada pārskatus. Jūsu uzmanībai – galvenie rādītāji!

Photo

LNS 2. domes sēdē

27.03.2019

LNS domes sēdi 27. martā atklāja LNS prezidente Sandra Gerenovska, informējot par darba kārtībā paredzētiem 5 jautājumiem. Sēdes dalībnieki izskatīja sēdes darba kārtībā paredzētos jautājumus, apsprieda tos un pieņēma attiecīgus lēmumus. Īsumā par tiem!

Photo

LNS 3. valdes sēdē

15.03.2019

2019. gada 15. marta sēdē izskatīti un apstiprināti vairāki jautājumi virzīšanai uz LNS Domes sēdi 2019. gada 27. martā, iekļaujot tās dienaskāŗtībā šādus jautājumus: par LNS 2018. un 2019. gada finanšu pārskatiem; par LNS reģionālo biedrību darbu 2018. gadā; LNS 2018. gada statistiku.

Photo

LNS 2. valdes sēdē

06.02.2019

Jau 6. februārī notika otrā VALDES SĒDE, lai apspriestu un apstiprinātu visu četru LNS SIA budžetus.

Photo
Photo

Valdes sēde Nr. 12 (19.12.2018)

19.12.2018

19. decembrī notika 2018.gada pēdējā valdes sēde. Apsprieda mūsu SIA 2018. gada budžeta nepieciešamos grozījumus.

Photo

Kārtējā domes sēdē Nr.5

15.12.2018

15.12.2018 LNS prezidente Sandra Gerenovska un galvenā grāmatvede Ilze Roķe iepazīstināja domniekus ar nepieciešamajiem LNS 2018. gada budžeta 3. grozījumiem.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas