Search form

LNS valdes un domes ziņas zīmju valodā (video)

Photo
Photo

LNS valdes 7. sēdē (21.11.2019)

05.12.2019

Septītā valdes sēde notika Daugavpilī. Tas tāpēc, ka valde vēlējās uz vietas apskatīt SIA “LNS Dane” šūšanas ražotni un pārrunāt ar tās direktori Ritu Oniani iespēju ražotni pārveidot par sociālo uzņēmumu. Pēc uzņēmuma apskates valdes locekļi devās uz Daugavpils RB telpām, kur notika LNS valdes 7.sēde.

Photo

LNS 6. valdes sēdē

09.09.2019

Šogad sestā valdes sēde notika 9. septembrī ar 8 dienas kārtības jautājumiem.

Photo

Domes sēdē Nr.3 (29.05.2019)

29.05.2019

Šajā domes sēdē izlēma vienu jautājumu – par līdzfinansējumu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē” un projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā” ietvaros.

Photo

Valdes sēdē (27.05.2019)

27.05.2019

Valde sapulcējās, lai pieņemtu tikai vienu, bet svarīgu lēmumu. LNS prezidente Sandra Gerenovska informēja par nepieciešamību sasaukt LNS Domes sēdi, lai noteiktu līdzfinansējumu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē” ietvaros un projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā” ietvaros.

Photo

Apstiprināti LNS SIA gada pārskati (29.04.2019)

29.04.2019

29. aprīlī LNS valde izskatīja savu 4 sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) 2018. gada pārskatus. Jūsu uzmanībai – galvenie rādītāji!

Photo

LNS 2. domes sēdē

27.03.2019

LNS domes sēdi 27. martā atklāja LNS prezidente Sandra Gerenovska, informējot par darba kārtībā paredzētiem 5 jautājumiem. Sēdes dalībnieki izskatīja sēdes darba kārtībā paredzētos jautājumus, apsprieda tos un pieņēma attiecīgus lēmumus. Īsumā par tiem!

Photo

LNS 3. valdes sēdē

15.03.2019

2019. gada 15. marta sēdē izskatīti un apstiprināti vairāki jautājumi virzīšanai uz LNS Domes sēdi 2019. gada 27. martā, iekļaujot tās dienaskāŗtībā šādus jautājumus: par LNS 2018. un 2019. gada finanšu pārskatiem; par LNS reģionālo biedrību darbu 2018. gadā; LNS 2018. gada statistiku.

Photo

LNS 2. valdes sēdē

06.02.2019

Jau 6. februārī notika otrā VALDES SĒDE, lai apspriestu un apstiprinātu visu četru LNS SIA budžetus.

Photo

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas