Search form

LNS valdes un domes ziņas zīmju valodā (video)

LNS valdes izbraukuma sēde Liepājā

20.12.2023


2023. gada 6. decembrī Liepājā notika otrā LNS valdes izbraukuma sēde, kas notika LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” ietvaros. Pasākuma mērķis ir paaugstināt nedzirdīgo biedru iesaisti un līdzdalību biedrības demokrātiskā pārvaldībā – LNS valdes darbā. Klātesot Liepājas RB aktīvistiem, LNS valde apsprieda piecus jautājumus. 

Photo

Rēzeknē pirmā LNS valdes izbraukuma sēde

08.11.2023

2023. gada 25. oktobrī Rēzeknē notika pirmā Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) valdes izbraukuma sēde, kas notika LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” ietvaros. Pasākuma mērķis ir paaugstināt nedzirdīgo biedru iesaisti un līdzdalību biedrības demokrātiskā pārvaldībā – LNS valdes darbā. Klātesot Rēzeknes reģionālās biedrības valdes locekļiem, LNS valde apsprieda piecus jautājumus.

Photo

LNS domes sēdē izskata 2023. gada budžeta grozījumus un piekļūstamības risinājumus

29.09.2023

2023.gada 23. septembrī Latvijas Nedzirdīgo savienība realizēja kārtējo projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” pasākumu – jau ceturto LNS domes sēdi. Tās mērķis ir paaugstināt LNS biedru iesaisti un līdzdalību biedrības demokrātiskā pārvaldībā – LNS domes darbā un LNS biedru ticību savai spējai ietekmēt lēmumus.

Photo
Photo

Iesaiste LNS Domes darbā- iespēja vairāk zināt, lemt, ierosināt (video)

31.01.2023

2023.gada 7.janvārī notika LNS Domes sēde, kurā domnieki izskatīja divus lēmumprojektus un analizēja paveikto 2022.gadā.  Pasākums notika LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” ietvaros ar mērķi paaugstināt nedzirdīgo biedru iesaisti un līdzdalību biedrības demokrātiskā pārvaldībā – LNS domes darbā un iedrošināt viņus ticēt savai spējai ietekmēt lēmumus.

Tālāk sniedzam pārskatu par galveniem Domes sēdē izskatītiem jautājumiem.

Photo

LNS domes sēdē aktīvi diskutē par LNS budžeta grozījumiem

06.06.2022

Šajā rakstā aktuālais par 3. aktivitāti “Iesaiste un līdzdalības paaugstināšana lēmumu pieņemšanas procesos biedrības stratēģijā noteikto darbību realizēšanai” projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” ietvaros.

Photo
Photo

LNS valdes 7. sēdē (21.11.2019)

05.12.2019

Septītā valdes sēde notika Daugavpilī. Tas tāpēc, ka valde vēlējās uz vietas apskatīt SIA “LNS Dane” šūšanas ražotni un pārrunāt ar tās direktori Ritu Oniani iespēju ražotni pārveidot par sociālo uzņēmumu. Pēc uzņēmuma apskates valdes locekļi devās uz Daugavpils RB telpām, kur notika LNS valdes 7.sēde.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas