Search form

29.07.2013

Drukāt

KONFERENCE „NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā – labās prakses piemēri un iespējas”

Photo

Rīgā, Kandavas ielā 27, LNS kultūras centrā „Rītausma”
2013. gada 7. augustā

 
 
Konferences moderatori: Aija Sannikova, Sandra Gerenovska
Zīmju valodas tulkojums: Brigita Aldersone
 
Konferences norise:
10.00 – 11.00
 
PLENĀRSĒDE
Dalībnieku reģistrācija; rīta kafija
 
11.00 – 11.10
A. Sannikova,
projekta vadītāja
Projekts „Attīstības Vektors” – jauns izaicinājums un iespēja
11.10 – 11.40
 
A. Pavlins,
LNS prezidents
Labās prakses piemēri un problēmas - LNS Darbības programmas 2009. – 2013. gadam realizācija
11.40 – 12.00
A. Bērziņš,
Biedrība Latvijas Samariešu apvienība
 
Kā realizējas idejas?
12.00 – 12.20
I. Balodis,
Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons
Pieredze līdzdalībai lēmumu pieņemšanā
12.20 – 12.40
A. Siliņš,
 Latvijas pensionāru federācija
Darbības līdztiesība vecumposmu griezumā
12.40 – 13.00
S. Gerenovska,
LNS viceprezidente
ES finansējuma piesaiste – no idejas līdz inovatīvam risinājumam
13.00 – 13.20
Z. Ungurs,
 LNS Informācijas centrs
Informācija – iespēju brīvība
 
13.20 – 13.30
M. Lasmane,
 LNS Rīgas biedrība
NVO darbība kā darbs sabiedrības labā
13.30 – 13.40
I. Liniņa,
LNS Rehabilitācijas centra Zīmju valodas attīstības nodaļa
Zīmju valodas loma informācijas pieejamībā
13.40 – 13.50
G. Tetere,
Resursu centrs sievietēm Marta
Brīvais mikrofons
RCS MARTA. Ikdiena, vērtības, pieredze.
14.0015.00
Pusdienas; diskusijas
 
14.00 – 17.00
Darbs sekcijās
 
 
1. sekcija. Informācija mūsdienu sabiedrībā.
Moderatori Z. Ungurs un S. Ķikure.
 
2. sekcija. Reģionālo nevalstisko organizāciju loma lēmumu pieņemšanā
Moderators M. Lasmane
 
3. sekcija. Attīstība kā projekts
Moderators S. Gerenovska
 
4. sekcija. Informācija – komunikācija – darbība
Moderators I. Liniņa
17.00 – 18.00
Sekciju darba kopsavilkums, konferences noslēgums
  
92,04% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas