Search form

06.07.2009

Drukāt

03.07.2009. Būvprojekti ar apstiprinājumu būvvaldēs sociālās rehabilitācijas centru būvniecībai Liepājā, 1905. gada ielā 35, jaunbūve un Rīgā, Elvīras ielā 19., 3 stāvu ēkas renovācija

  Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu 1.Finansējuma saņēmējs Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 40008000615 Elvīras iela 19, Rīga, Latvija, LV- 10...

 

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu

1.Finansējuma saņēmējs Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS)
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 40008000615
Elvīras iela 19, Rīga, Latvija, LV- 1083
Tālruņi: +371-67470444 Fakss: +371-67470444
Kontaktpersona: Projekta ,,LNS- otrās mājas 2’’ vadītāja, Aija Sannikova, tālr. 29333028     Email: [email protected]
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts: Būvprojekti ar apstiprinājumu būvvaldēs sociālās rehabilitācijas centru būvniecībai Liepājā, 1905. gada ielā 35, jaunbūve un Rīgā, Elvīras ielā 19., 3 stāvu ēkas renovācija projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros
3. Paredzamā līguma izpildes vieta: Elvīras iela 19, Rīga
Paredzamā līguma izpildes termiņš:  15.12.2009
4.Cenas veidošanās rādītāji:

 Piedāvājums ar viszemāko cenu

5. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu
Atbilstoši Nolikuma prasībām
6. Piedāvājums jāiesniedz Elvīras ielā 19, Rīgā līdz:15.07.2009 plkst. 11.00
    Piedāvājuma derīguma termiņš līdz 16.12.2009
7. Ar iepirkuma priekšmeta tehnisko aprakstu un citu dokumentāciju var iepazīties
Elvīras ielā 19, Rīgā, LNS sekretariātā vai LNS mājaslapā www.lns.lv sadaļā ,,Iepirkumi un konkursi’’
no 03.07.2009 līdz:
14.07.2009
no plkst.10.00 līdz plkst.16.00
vai valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attistības aģentūrā" Rīgā, Pērses ielā 2, ja finansējuma saņēmējs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru piemēro projektam, ko apstiprinājusi minētā aģentūra.
8. Citas ziņas: Pakalpojuma sniegšanas pretendents var pieteikties uz viena vai abu būvprojektu izstrādi. Prasības pakalpojuma sniedzējam atbilstoši Nolikumam
Uzaicinājuma nosūtīšanas datums: 26.06.2009
Ziņas sagatavoja: Aija Sannikova- projekta vadītāja

Atklātā konkursa nolikums  
Iepirkuma tehniskā specifikācija

Tehniskais uzdevums projektēšanai Rīgā (Pielikums Nr.1)  
Tehniskais uzdevums projektēšanai Liepājā (Pielikums Nr.2)

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos  (10.07.2009)

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas