Search form

18.02.2008

Drukāt

Atbalstu guvis LNS projekts "Roku rokā" (10.10.)

         Īpašo uzdevumu ministrija sabiedrības integrācijas lietās atbalstījusi Latvijas Nedzirdīgo savienības projektu „Roku rokā” . Šī projekta mērķis ir ...
        
Īpašo uzdevumu ministrija sabiedrības integrācijas lietās atbalstījusi Latvijas Nedzirdīgo savienības projektu „Roku rokā” .
Šī projekta mērķis ir Latvijas Nedzirdīgo savienības reģionālo struktūrvienību - reģionālo kopienu, kas darbojas nedzirdīgo interešu aizstāvības jomās, darbības kapacitātes stiprināšana (administratīvais atbalsts).
Pamataktivitātes šajā projektā sastāv no piecām komponentēm:
1. Organizēt trīs reģionālos apmācības seminārus – nedzirdīgo kopienu līderiem/ vadītājiem – Kuldīgā, Alūksnē, Pļaviņās.
2. Realizēt Latvijas mēroga semināru – labās prakses un pieredzes apmaiņas pasākumu visiem reģionālajiem nedzirdīgajiem līderiem - Daugavpilī.
3. Organizēt republikānisku forumu – reģionālo organizāciju nedzirdīgo saietu – Smiltenē.
4. Nostiprināt reģionālo nedzirdīgo organizāciju komunikācijas spējas – veicot specializētas komunikācijas iekārtu iegādes.
5. Uzlabot lauku organizāciju administratīvo kapacitāti – to materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
Projekts tiks realizēts 2008. gada pirmajā pusē.
    

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas