Search form

01.10.2008

Drukāt

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2008.gadā (01.02.)

  LM Sociālo pakalpojumu pārvalde , saskaņā projektu konkursa "Par tiesībām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzirdes invalīdiem " rezultātiem, ir noslēguši līgumus par paka...

 

LM Sociālo pakalpojumu pārvalde , saskaņā projektu konkursa "Par tiesībām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzirdes invalīdiem " rezultātiem, ir noslēguši līgumus par pakalpojumu sniegšanu 2008.gadā.

2008.gadā valsts finansē šādu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjomu:

Pakalpojums
Saņēmēju skaits
Stundas kopā
Stundas vidēji
uz saņēmēju
Pakalpojumu sniedzējs
Zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumi
2650
2783
1.05
Zīmju valodas lietošanas apmācība
15
1200
80
Konsultācijas klienta sociālo problēmu risināšanai
1150
766
0.67
Latvijas Nedzirdīgo savienība
Saskarsmes prasmju mācības
75
675
9
Latvijas Nedzirdīgo savienība
Pārrunas ar speciālistiem par klienta problēmām un to novēršanas vai samazināšanas iespējām
2700
2484
0.92
Latvijas Nedzirdīgo savienība

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana par valsts budžeta līdzekļiem dzirdes invalīdiem notiek, saskaņā ar 2003. gada 3.jūnija LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un 2006. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 946 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.
                

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas