Search form

01.10.2008

Drukāt

Mācību iespējas un atvērto durvju dienas Sociālās integrācijas centrā (27.02.)

     V/A “Sociālās integrācijas centrs”  (SIC) aicina cilvēkus ar invaliditāti SIC Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā RRC apgūt profesionālas izglītības programma...
    

V/A “Sociālās integrācijas centrs”  (SIC) aicina cilvēkus ar invaliditāti SIC Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā RRC apgūt profesionālas izglītības programmas.

V/A “Sociālās integrācijas centrs” ir valsts institūcija, kura veic invalīdu profesionālo rehabilitāciju, nodrošinot iespēju par valsts budžeta līdzekļiem apgūt piemērotu profesiju un iesaistīšanos darba tirgū atbilstoši veselības stāvoklim, vispārējām spējām, prasmēm un iemaņām.

ATVĒRTO DURVJU DIENAS

15.03.2008. un 04.04.2008.
no plkst.10.00 lidz plkst.15.00

Adrese:
Jūrmala, Dubulti, Slokas iela 68, tālrunis: 67811750, 67811704

Satiksme:
ar mikroautobusu Rīga- Valteri – Sloka vai Rīga – Dubulti
ar elektrovilcienu līdz Dubultiem, tālāk ar 8. autobusu vai 12. mikroautobusu līdz pieturai “Koledža RRC”

 

Sociālās integrācijas centrs cilvēkiem ar invaliditāti piedāvā valsts apmaksātus pakalpojumus
Jūrmalā un 8 atbalsta punktos - Cīravā, Kuldīgā, Jelgavā, Viesīte, Cēsīs, Barkavā, Rēzeknē, Daugavpilī.
 
1. Profesionālās piemērotības noteikšanu
2. Profesionālās izglītības iegūšanu klātienes un tālmācības formās:
2.1. Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmās;
2.2. Profesionālās pamatizglītības programmās;
2.3. Arodizglītības programmās;
2.4. Profesionālās vidējās izglītības programmās;
2.5. Koledžas izglītības programmās.
 
Pakalpojuma saņemšanas laikā nodrošina:
-         dienesta viesnīcu;
-         ēdināšanu;
-         ārsta, psihologa, sociālā darbinieka atbalstu.
 
Lai varētu saņemt valsts apmaksātus pakalpojumus, nepieciešami šādi dokumenti:
-         VDEĀVK izsniegta invaliditātes izziņa ar norādi par pakalpojuma nepieciešamību;
-         Ģimenes ārsta izziņa par pašreizējo veselības stāvokli;
-         Pase;
-         Izziņa par dzīvesvietas deklarēšanu;
-         Izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (oriģināls ar sekmju izrakstu vai izziņa no mācību iestādes);
-         Invalīda apliecība;
-         4 fotogrāfijas (3 x 4 cm).

Profesionālās izglītības programmas Jūrmalā


Jūrmalas profesionālā vidusskola

-         Grāmatvedība – Uzskaites un grāmatvedības darbinieks            
-         Datorsistēmas – Datorsistēmu tehniķis
-         Sekretariāta un biroja darbs – Lietvedis        
-         Ēdināšanas serviss - Pavārs
-         Komerczinības – Mazumtirdzniecības komercdarbinieks           
-         Viesnīcu serviss - Istabene
-         Elektronika – Elektrotehnikas montētājs
-         Grāmatvedība – Uzskaites un grāmatvedības darbinieks
-         Komerczinības – Rūpniecības komercdarbinieks
-         Komerczinības – Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
-         Komerczinības – Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks
 
Koledža RRC
 
-         Cilvēku resursu vadība – Personāla speciālists                          
-         Surdotulks    
-         Mārketings un tirdzniecība – Mārketinga un tirdzniecības speciālists
-         Grāmatvedība un nodokļi – Grāmatvedis
-         Informācijas tehnoloģijas – Datorsistēmu un datortīklu administrators
-         Viesnīcu servisa vadība – Viesnīcu servisa organizators
-         Lietišķo sistēmu programmatūra – Programmētājs
 

Profesionālās izglītības programmas Atbalsta punktos:

Jelgavas Amatniecības vidusskola:
- Būvdarbi - Apdares darbu strādnieks
- Būvdarbi -Apdares darbu tehniķis
- Autotransports – Autoatslēdznieks
- Autotransports – Automehāniķis
- Ēdināšanas serviss - Ēdināšanas servisa speciālists
- Sekretariāta un biroja darbs - Sekretārs
- Datorsistēmas - Datorsistēmu tehniķis
- Koka izstrādājumu izgatavošana – Galdnieks
- Koka izstrādājumu izgatavošana – Mēbeļu galdnieks
 
Viesītes arodvidusskola:
- Datorsistēmas - Datorsistēmu tehniķis
- Ēdināšanas serviss - Pavārs
- Būvdarbi - Apdares darbu strādnieks
- Koka izstrādājumu izgatavošana - Koksnes materiālu apstrādātājs
 
Cēsu 4. arodvidusskola:
- Koka izstrādājumu izgatavošana - Mēbeļu galdnieks
- Būvdarbi - Namdaris
- Enerģētika - Elektriķis
- Inženiermehānika - Metālapstrādes iekārtu mehāniķis
 
Barkavas arodvidusskola:
- Komerczinības un administrēšana- Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks
- Lauku tūrisma pakalpojumi - Lauku tūrisma speciālists
- Būvdarbi - Apdares darbu tehniķis
- Miltu izstrādājumu ražošana- Maiznieks
- Būvdarbi – Apmetējs
 
Cīravas arodvidusskola:
- Ēdināšanas serviss – Pavārs
- Koka izstrādājumu izgatavošana – Galdnieks
- Koka izstrādājumu izgatavošana - Galdnieka palīgs
- Autotransports – Automehāniķis
 
Kuldīgas 78. arodvidusskola:
- Autotransports - Automehāniķis
- Autotransports- Automehāniķa palīgs
- Komerczinības - Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks
- Galdniecības izstrādājumi - Mēbeļu galdnieks
- Galdniecības izstrādājumi – Galdnieks
- Ēdināšanas serviss - Pavārs
- Ēdināšanas serviss – Konditors
- Autotransports – Atslēdznieks
- Galdniecības izstrādājumi - Galdnieka palīgs
- Restorānu serviss – Viesmīlis
 
Rēzeknes profesionālā vidusskola:
- Datorsistēmas - Datorsistēmu tehniķis
- Viesnīcu serviss - Viesmīlības servisa speciālists
- Ēdināšanas serviss - Ēdināšanas servisa speciālists
- Komerczinības - Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
- Gaļas produktu ražošana - Gaļas produktu ražošanas meistara palīgs
- Piena produktu ražošana - Piena produktu ražošanas meistara palīgs
 
Daugavpils arodvidusskola:
- Sekretariāta un biroja darbs - Sekretārs
- Datorsistēmas - Datorsistēmu tehniķis
- Enerģētika – Elektromontieris
- Frizieru pakalpojumi – Frizieris
- Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija – Drēbnieks
- Sekretariāta un biroja darbs – Lietvedis
 

Adreses: 
V/A „Sociālās integrācijas centrs” - Slokas iela 68, Jūrmala, Dubulti, LV – 2015,
Tālr.: 67811750, 67811704, e-pasts: [email protected] , informācija internetā: www.sic.gov.lv 
Satiksme: - ar mikroautobusu Rīga-Valteri-Sloka vai Rīga-Dubulti;
- ar elektrovilcienu līdz Dubultiem, tālāk ar 8.autobusu vai 12. mikroautobusu līdz pieturai „Koledža RRC”.

Adreses V/A „Sociālās integrācijas centrs” Atbalsta punktos:
Jūrmalā: V/A „Sociālās integrācijas centrs”, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV- 2015, telefons 67811751 , vadītāja Ingrīda Veismane
Latgalē:
Daugavpilī - Daugavpils 1.arodvidusskola (25.kab.), Mendeļejeva iela 1, Daugavpils, LV-5400, telefons 65429164, mob. 29508763 , vadītāja Ingūna Taukule
Rēzeknē - Rēzeknes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīca, 18.novembra iela 41/2, Rēzekne, LV – 4601, telefons 64625410, mob. 29285211, vadītājs Ivans Korņiļjevs
Vidzemē:
Barkavā - Barkavas arodvidusskola, Dzirnavu iela 1, p.n. Barkava, Madonas raj., LV – 4834, telefons 64894032, vadītāja Margrieta Broka
Cēsīs - Cēsu 4.arodvidusskola, Piebalgas iela 3, Cēsis, LV – 4101, telefons 64124930, vadītāja Adele Tamane
Zemgalē:
Viesītē - Viesītes arodvidusskola, Smilšu ielā 39, Viesīte, Jēkabpils raj., LV-5237, telefons 65220164, vadītāja Lita Šteinarte
Jelgavā - Jelgavas Amatniecības vidusskola (1.6.kab.), Dobeles iela 43, LV – 3001, telefons 63048117, Ināra Buša)
Kurzemē:
Kuldīgā - Kuldīgas 78.arodvidusskola, Liepājas iela 33, LV - 3301, telefons 26801129, vadītāja Dace Savicka
Cīravā – Cīravas arodvidusskola, p.n. Cīrava, Liepājas raj., LV – 3453, telefons 63497089, vadītāja Līga Grīnvalde
                                                

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas