Search form

25.10.2013

Drukāt

Informācija projekta „Klusuma pasaule” klientiem

Photo


Pamatojoties uz 2008. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 560 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.2. apakšaktivitāti „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem” prasībām LNS realizē ESF projektu „Klusuma pasaule”.
 
Ņemot vērā to, ka projekta aktivitāte Nr. 2.4 – „Motivācijas programma reintegrācijai komūnā un dzirdīgo sabiedrībā” ir pagarināta līdz 2013. gada 30. novembrim un aktivitāte Nr. 2.12 -„Informācija kā nedzirdīgo sociālās iekļaušanas un rehabilitācijas pamatnosacījums” pagarināta līdz 2013. gada 30. decembrim, jums būs iespēja saņemt šo aktivitāšu ietvaros sniegtos pakalpojumus līdz norādītajiem datumiem.
 
Projekta realizācija tuvojas noslēgumam un projekta ietvaros pēc iepriekš minētajiem datumiem jums vairs nebūs iespēju saņemt jūsu rehabilitācijas plānā iekļautos motivācijas programmas reintegrācijai un informācijas nodrošinājuma pakalpojumus.
 
Paldies par aktīvo piedalīšanos projekta „Klusuma pasaule” aktivitātēs. Jums nepieciešamos pakalpojumus turpmāk varēsiet saņemt  valsts budžeta finansēto sociālo pakalpojumu ietvaros.
 
 
Ar cieņu,
E. Vorslovs
LNS prezidents

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas