Search form

11.11.2013

Drukāt

Iznācis „Kopsolī” 11. numurs – šogad priekšpēdējais!

Photo


Tas šoreiz veidots Latvijas svētku no­skaņā! Pārdomās un savās izjūtās  par to dalās LNS ļaudis. Paldies jums, kas atsaucās mūsu aicinājumam izteikt savas domas un vēlējumus mūsu dzimtenei.
 
Arī mūsu pašu mājās  savu īpašo svētku netrūkst, ko svinam draugu un domubiedru lokā mīļajā Rītausmā  vai arī savos klubos visā Latvijā, – tie ir: Nedzirdīgo diena;  „Zelta briedumā”; citi tradīciju un pieredzes apmaiņas pasākumi. Vienmēr atkal un atkal mums nākas apbrīnot mūsu ļaužu neizsīkstošo dzīvesprieku, uzņēmību un radošo izdomu, tos organizējot un tajos piedaloties.
 
Paldies arī cilvēkiem, kas dalījušies pārdomās par savu dzīves gāju­mu: LNS Goda biedram Jurim Ozoliņam, LNS biedrei Aijai Meijerei  un zelta pārim Jūlijai un Vasīlijam Depkovskiem. Ir ko pamācīties no viņu dzīves bagātās pieredzes.
 
Daudz visādu noderīgu  ziņu, atbildes uz jautājumiem un skaidrojumi! Lasiet par dažā­dām LNS kartēm, kur, kad tās lietojamas, par tehniskiem palīglīdzekļiem, par komplek­sajiem pakalpojumiem.
 
Ir pat atsevišķa starplika – ar  skaidrojumiem par pil­sonību, pabalstiem un eironaudu.
 
„Kopsolī” šoreiz vērtē Dace Pi­terniece. Ir arī mājaslapas apkopojums, bet visa noslēgumā atgādinājums mūsu mīļajiem lasītājiem – tagadējiem un nākamajiem:
 
NEAIZMIRSTIET PASŪTĪT MŪSU AVĪZI 2014. GADAM!
 
 Jo diemžēl neviens, izņemot LNS Goda biedrus, avīzi par brīvu vairs nedabūs un arī internetā to nevarēs izlasīt. Lai jums jauka lasīšana!
 
 
 
Vienmēr jūsu rīcībā – vienmēr jūsu „Kopsolī”

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas