Search form

14.07.2009

Drukāt

25.06.2009. KĀ NEPALIKT KLUSUMĀ

  Par to Latvijas nedzirdīgajiem cilvēkiem vēstī Eiropas Savienības finansētais Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) projekts „Klusuma pasaule”. Vairāk nekā 100 tā ideju realizētāji savus s...

Klusuma pasaule logo

 
Par to Latvijas nedzirdīgajiem cilvēkiem vēstī Eiropas Savienības finansētais Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) projekts „Klusuma pasaule”.
Vairāk nekā 100 tā ideju realizētāji savus spēkus veltīs tam, lai pārcirstu klusuma robežu, kas šķir nedzirdīgos un dzirdīgos cilvēkus, jo īstenībā mēs visi dzīvojam vienā pasaulē, vienā kopīgā valstī, Latvijas kopīgā sabiedrībā.
 
Šī gada maijā šo iespēju – veidot ceļu laukā no klusuma pasaules nedzirdīgajiem cilvēkiem Latvijā ir pavēris Eiropas Sociālā fonda finansējums (85%) un Latvijas līdzfinansējums (15%, kas piešķirtā LNS vērienīgajam projektam 4,5 gadu garumā kopsummā par vairāk nekā 1,4 milj. latu.
 
Līdz 2013. gada nogalei tiks realizēts plašs pasākumu komplekss, kura tiešais mērķis ir palīdzēt nedzirdīgajiem cilvēkiem atgūt ticību saviem spēkiem, vēlmi un drosmi šai grūtajā laikā veidot pašiem savu likteni – ar izglītību, ar profesionālo karjeru, ar personības izaugsmi, savu spēju un talantu attīstīšanu.
 
Jauna  šī projekta iezīme – aktivitāšu virzība ārpus Rīgas, to pietuvināšana nedzirdīgo cilvēku dzīvesvietām visos Latvijas novados, kur darbojas nedzirdīgo saieta centri – LNS reģionālās biedrības. Darbības princips viens: ikvienam nedzirdīgajam cilvēkam jānodrošina vienlīdzīgas iespējas saņemt projektā paredzētos pakalpojumus. Tāpēc nedzirdīgajiem cilvēkiem tika dota iespēja pieteikties uz tiem visā Latvijā.
Vidzemes reģiona nedzirdīgie ļaudis projektā „Klusuma pasaule” motivācijas programmā paredzētos pakalpojumus varēs saņemt savā saieta centrā Valmierā un LNS kultūras namā „Rītausma” Rīgā.
 
Uz KC „Rītausmas” bāzes Rīgā notiks radošās pašizteiksmes programmas izstrāde un realizācija. Latvisko tradīciju pasākumi pulcēs ļaudis Ziemassvētkos, Lieldienās, darbosies interešu klubs „Pīlādzis”, notiks veselības nometne, pārgājieni, mutvārdu žurnāli, lekcijas, informatīvi pasākumi utt.
 
Rīgas biedrības grupā Tukumā (Meža ielā 13) nedzirdīgajiem ļaudīm tiek piedāvāta līdzdalība  savas pilsētas pasākumos kopā ar dzirdīgajiem, Nedzirdīgo dienas atzīmēšana, mutvārdu žurnāli „Gribam visu zināt”, interešu klubu nodarbības, pārgājieni, nometnes utt.
 
Otrajā Rīgas biedru pulcēšanās centrā Jelgavā (Svētes ielā 33) projektā iesaistītajiem klientiem tiks piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts.
 
Valmieriešiem programma piedāvā daudzus tematiskus pasākumus tradīciju un valsts svētku dienās, tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem – politiķiem, radošo profesiju pārstāvjiem, uzņēmējiem utt. Paredzēts attīstīt sabiedrību ar vietējo pašvaldību sociālo dienestu un citu NVO pārstāvjiem, iesaistoties kopīgos pilsētas, rajona un reģiona pasākumos (talkās, sacensībās, koncertos utt.).
 
Kurzemes novadā projekta aktivitātes būs koncentrētas nedzirdīgo saieta centros Liepājā, Ventspilī, Tukumā.
 
Tā, piemēram, Liepājā motivācijas programmā nedzirdīgo integrācijai savā komūnā un dzirdīgo sabiedrībā plānots pasākumu komplekss „Iepazīsti savu pilsētu”, dažādi tematiski pasākumi – „Gada cilvēks”, tradīciju un godināšanas vakari, talkas, pieredzes apmaiņa, prasmju konkursi utt.
 
Liepājnieki uz vietas biedrībā varēs piedalīties informatīvajā izbraukuma seminārā „Tavas tiesības un pienākumi” un 42 stundu apmācību kursā „Informācijas tehnoloģijas...” utt. (arī Kuldīgā, Ventspilī).
 
Latgales novadā šādi lielākie centri ir Daugavpilī un Rēzeknē. Ar saviem klientiem, kuri pieteikušies uz projektā paredzēto pakalpojumu saņemšanu, darba grupas strādās vairākos virzienos, piecu aktivitāšu bloku ietvaros. Tiks sagatavotas un praksē pārbaudītas vairākas apmācību un kvalifikācijas programmas: sociālo – darba asistentu sagatavošanai, kvalifikācijas celšanai, bezdarbnieku integrācijai darba tirgū, sociālās rehabilitācijas veikšanai; motivācijai – iekļaušanai dzirdīgo sabiedrībā u.c.
 
Tā, piemēram, Daugavpils reģionālajā biedrībā notiks dažādi motivācijas pasākumi – tematiski vakari, lekcijas, tikšanās, amata prasmju konkursi, latvisko tradīciju pēcpusdiena.
 
Rēzeknieši savukārt daudz interesanta uzzinās labās prakses un pieredzes apmaiņās, mutvārdu žurnālos, izglītības grupās, amatierdarbu izstādēs, kopīgos pārgājienos un nometnēs.
 
Novadā projekta ietvaros notiks informācijas tehnoloģiju 42 stundu apmācības „@ - pasaule” nedzirdīgajiem bez priekšzināšanām , kā arī izbraukuma semināri – praktiskās darbnīcas informatīvajā blokā „Tavas tiesības un pienākumi”.
 
Reģistrējušies klienti varēs pieteikties arī uz sociālās rehabilitācijas četru nedēļu kursu 160 stundu apmācībai ar uzturēšanos viesnīcā; saņemt informatīvā bloka pakalpojumus – laikrakstu „Kopsolī”, mobilās īsziņas, vērot videoziņas un materiālu apkopojumus internetā, izmantojot uzziņu servisu Rīgā klātienē un neklātienē.
 
Projekta ietvaros notiks arī pētījums par nedzirdīgo cilvēku reālām vajadzībām sociālās rehabilitācijas jomā, kā arī kvalifikācijas celšanas un pieredzes apmaiņas pasākumi darbiniekiem, kas strādā projektā.
Visi minētie pakalpojumi klientiem pieejami bez maksas . Tuvākas ziņas par pasākumu norises datumu un laiku pieejamas reģionu centros: Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Liepājā, Ventspilī kā arī Rīgā, LNS centrālajā mītnē un kultūras centrā „Rītausma”. Adreses varat skatīt šajā mājaslapā.
 
Izmantojiet lieliskās iespējas, ko sniedz projekts „Klusuma pasaule”. Jūsu dzīves kvalitāte ir jūsu pašu rokās!
 
Materiālu kopa sagatavota publicēšanai reģionālajā presē 2009. gada jūnijā :
Ilze Kopmane,
laikraksta „Kopsolī”
galvenā redaktore

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas