Search form

01.10.2008

Drukāt

Nedzirdīgo lielie sadziedāšanās svētki (27.02.)

    23. februārī kultūras centrā „Rītausma” pirmo reizi notika nedzirdīgo sadziedāšanās svētki deviņu stundu garumā. Šie svētki tika sarīkoti, lai atzīmētu  Latvijas nedzirdīgo melod...
 
 
23. februārī kultūras centrā „Rītausma” pirmo reizi notika nedzirdīgo sadziedāšanās svētki deviņu stundu garumā.
Šie svētki tika sarīkoti, lai atzīmētu  Latvijas nedzirdīgo melodziesmas 35 gadu gadskārtu. Tajos piedalījās ap simt dziesmu mīļotāju.
Melodeklamēšana aizsākās 1973. gadā 24. februārī kultūras centra „Rītausma” rīkotajā atpūtas vakarā „Smaids”. Pēc tam melodeklamācijas žanrs uzplauka arī citās Latvijas nedzirdīgo biedrībās. Jubilejas pasākuma iniciatore Regīna Rizika, atzīst, ka, lai dziedātu zīmju valodā, nedzirdīgiem ir vajadzīga ne tikai mākslinieciskā varēšana, bet arī uzdrīkstēšanās un drosme uzstāties publikas priekšā.
            Krāsainiem baloniem izrotātā zālē pasākumu atklāja tās galvenie rīkotāji – Regīna Rizika, Inese Immure un Ivars Kalniņš. Pēc tam uzrunu teica LNS prezidents Arnolds Pavlins. Šo pasākumu viņš salīdzināja ar latviešu dziesmu svētkiem, jo  latviešiem, arī nedzirdīgajiem,  vienmēr paticis dziedāt. Pasākuma pirmajā daļā uzstājās nedzirdīgie ar skatuves pieredzi. Zīmju valodā viņi izpildīja 22 dziesmas -  R.Paula, Z.Liepiņa, J. Lūsēna un citu komponistu darbus. Vispirms uzstājās vecākie un pieredzējušie melodeklamācijas izpildītāji, tad – jaunākie, ne tikai no Rīgas, bet arī no Rēzeknes, Daugavpils, Valmieras un Liepājas. Koncerta izskaņā visi divdesmit pieci melodziedātāji apvienojās U. Marhilēviča dziesmā „Vai tu mani dzirdi”. Kājās stāvot, šīs emocionālās dziesmas izpildītājiem pievienojās arī klausītāji.
            Otrajā daļā notika kopdziedāšana. Dziesmu teksti līdzdziedāšanai bija lasāmi svētku bukletā, kā arī tika rādīti uz ekrāna. Zīmju valodas tulces Brigitas Aldersones vadībā klātesošie izdziedāja ap divdesmit populārākās latviešu dziesmas.
              Svētku programmu kuplināja Kristīne Šomase, populārās dziedātājas Lienes Šomases māsa, kas nodziedāja trīs dziesmas. 
            Šajos svētkos apmeklētāji varēja noskatīties interesantu un izglītojošu mūsu tautietes Mildas Bergmanes (tagad dzīvo Zviedrijā) veidotu mūzikas klipu zīmju valodā par kohleāro implantu – savdabīgu karu starp tā atzinējiem un noliedzējiem.
            Pasākumā tika noteikta skatītāju simpātija no dziesmu izpildītājiem (bija vairākas pretendentes, bet lielāko punktu skaitu ieguva Inese Immure), izvēlēta vakara Mis - Irīna Kristoforova un vakara Misters - Rolands Barkans. Pēc Igora Čaikas iniciatīvas svētku dalībniekiem bija iespēja savu radošo izpausmi parādīt teātra mākslā. Tā kā 2008. gads ir Žurkas gads, tad tika sarīkota Žurku izstāde. Eksponātus tai – nedzirdīgo zīmējumus un veidojumus, kā arī veikalā nopirktus suvenīrus, pēc organizatoru lūguma atnesa pasākuma dalībnieki.
        LNS pasākumu finansiāli atbalstīja Rīgas Dome.
Šie dziedāšanas svētki spoži pierādīja, ka nedzirdīgie cilvēki spēj skaisti dziedāt – ar žestiem, emocionālu sejas izteiksmi, plastiskām kustībām. Melodziesmas ir lielisks veids, kā integrēt nedzirdīgos dzirdīgo cilvēku kultūrā.
 
Fotoreportāža no pasākuma:
Pasākumu atklāj I.Kalniņš, I.Immure un R.Rizika.

Uzrunu saka LNS prezidents A.Pavlins

Uzrunu saka LNS viceprezidente M.Piterniece
Skatītāji zālē
Dziesmu "Es piederu Jums" izpilda R.Rizika
Dziesmu "Mana sirds ir atkal brīva" izpilda G.Černavskis
Dziesmu "Rēzekne" izpilda S.Gerenovska un I.Mauriņa
Dziesmu "Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas" izpilda S.Baure
Dziesmu "Mēlnā upe" izpilda E.Čaika
Dziesmu "Pensionāru dziesmiņa" izpilda L.Landrāte
Dziesmu "Pie jūras dzīve mana" izpilda I.Immure
Dziesmu "Lido" izpilda P.Kursītis
Dziesmu "Vismīļākās puķes" izpilda M.Elbrote
Dziesmu "Muļķe sirds" izpilda J.Elbrots un I.Immure
Dziesmu "Tā es Tevi mīlēšu" izpilda M. un J. Elbroti
Dziesmu "Ai, māte Latgale" izpilda R.Katakina
Dziesmu "Pie dzintara jūras" izpilda G.Paņko
Dziesmu "Kino" izpilda ALIAS (J.Znotiņa, I.Kraze, I.Kalniņš)
Dziesmu "Ugunskurs" izpilda M.Jegorova
Dziesmu "Seksuāli čiekuri" izpilda D.Platace
Dziesmu "Princesīte" izpilda I.Kristoforova
Dziesmu "Nāc dejot" izpilda L.Lukina
Dziesmu "Buramdziesma" izpilda J.Znotiņa
Dziesmu "Baltā dziesma" izpilda A.un R. Tīdemaņi
Dziesmu "Marta rīts" izpilda R.Barkans
Dziesmu "Mana dziesma" izpilda ALIAS (M.jegorova, L.Lukina, D.Platace, A.Ķīvīte, R.Barkans, F.Igaunis, J.Sausiņš)
Kopdziesma "Vai tu mani dzirdi"
Vakara Misters un Mis
Dziesmas un dejas ...
Organizatori ar svētku kliņgeri
 
                                                                                                                                                                

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas