Search form

01.10.2008

Drukāt

Izlaidums Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā (10.06.)

 6.junijā Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā (RNBIPS) notika izlaidums. Šogad skolu beidzot pamata izglītību ieguva 16 jaunieši: Sandra Puškina, Jānis Krasovskis, Juris Mauriņš, Inta Kuļ...
 6.junijā Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā (RNBIPS) notika izlaidums.

Šogad skolu beidzot pamata izglītību ieguva 16 jaunieši: Sandra Puškina, Jānis Krasovskis, Juris Mauriņš, Inta Kuļikova, Jekaterina Mitenberga, Toms Erbss, Sergejs Tomsons, Guntis Andžāns, Andis Zoldners, Sandijs Uzors, Evita Kļaviņa, Intis Zvirbulis, Baiba Karlštrema, Marija Orehova, Edgars Priede, Ritvars Oto.

Kopā ar viņiem bija klases audzinātāji un internāta skolotāji: Zigrīda Zagurilo, Renāte Asare, Dzintra Store, Helēna Andersone, Olga Volonte, Ilze Federe, Rasma Semane, Aija Zeltiņa, Māra Damberga.
 
Dzintara Stepāna fotoreportāža no izlaiduma:
Absolventus sveikt bija ieradušies ne vien radi, draugi, bet arī pārstāvji no LNS un bijusī audzinātāja Ilona Vindava
Absolventi
Skolas administrācija
Meitenes kā puķes
Skolas direktore L.Morozova izsniedz atestātu par pamatskolas beigšanu Baibai Karlštremai
Absolventus sveic LNS viceprezidente Maruta Piterniece
Ziedi absolventiem
Absolventi saņem ziedus un dāvanas no LNS
Absolventus sveic pirmā bērnudārza audzinātāja, tagad 218.bērnudārza direktore Ilona Vindava
Absolventus sveic pirmā bērnudārza audzinātāja, tagad 218.bērnudārza direktore Ilona Vindava
Skolotājs J.Puhovs par labu darbu, cīnoties ar bebru vaļņiem jaunceļamās skolas būvlaukumā, uzteica 12.a klases abosolventus A.Zoldneru, S.Uzoru, T.Erbsu un S.Tomsonu
Absolventus sveic radi, draugi, skolotāji
Ar melodeklamāciju absolventus un viņu viesus sveic LNS pārstāve D.Platace
Aplausi par skaisto priekšnesumu bija neviltoti
Priekšnesums patika visiem
Īpašu paldies saņēma skolotāja Raita Stepāne, jo gandrīz visas meitenes uz izlaidumu bija pašdarinātos tērpos
Paldies skolai un skolotājiem vēlējās teikt arī skolēnu vecāki
Klašu audzinātājas un internāta skolotājas bija sarūpējušas īpašu piemiņas velti katram absolventam
Toms Erbss kopā ar pirmo bērnudārza audzinātāju. Toreiz Toms bija maziņš, bet skolotāja Ilona tik liela :)
RNBIPS 2008.gada absolventi un viņu skolotāji


 

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas