Search form

18.01.2009

Drukāt

Iespēja apgūt SURDOTULKA profesiju (03.09.)

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledža izsludina papildus uzņemšanu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „SURDOTULKS” budžeta vietām. Mācību ilgums klātienē – 2 ...

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledža izsludina papildus uzņemšanu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „SURDOTULKS” budžeta vietām. Mācību ilgums klātienē – 2 gadi, neklātienē – 2,5 gadi (katru mēnesi viena nedēļa). Studijas var apgūt arī bez zīmju valodas priekšzināšanām.
 
 Dokumentus pieņem līdz 2008. gada 26. septembrim.
 
Mūsu adrese: Jūrmalā, Dubulti, Slokas ielā 61, tālr. 67811757, 67811759.
 
Piesakoties studijām jāiesniedz šādus dokumentus:
  • Iesniegums, adresēts Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktorei;
  • dokuments par vidējo izglītību un sekmju izraksts (oriģinālus);
  • surdotulku studiju programmai noteikto latviešu valodā un svešvalodā mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālu;
  • 4 fotokartiņas (3x4);
  • pases kopija (personiski uzrādot pasi);
  • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • deklarētās dzīvesvietas izziņu;
  • ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par veselības stāvokli.

 

Noderīga informācija:
SURDOTULKA profesijas standarts  
Latvijas Avīzes raksts par surdotulka profesiju 

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas