Search form

06.04.2009

Drukāt

Par projektu "XXI gadsimts. Nedzirdība. Izaicinājumi un risinājumi"

    Projekta vadītājs   A.Pavlins   Projekta dzīves cikls   01.04.2009. – 30.09.2009   Projekta mērķis   Projekta tiešais mērķis ir ANO „Konvencijas ...
 
 
Projekta vadītājs
 
A.Pavlins
 
Projekta dzīves cikls
 
01.04.2009. – 30.09.2009
 
Projekta mērķis
 
Projekta tiešais mērķis ir ANO „Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām” kontekstā izstrādāt Rīcības (darbības) plānu atbalsta sistēmas dzirdes invalīdiem un personām ar dzirdes traucējumiem turpmākajai attīstībai, līdz ar to uzlabot pakalpojumu kvalitāti nedzirdīgajiem; veicināt zināšanu, pieredzes un informācijas apmaiņu, inkorporēt labās prakses un paraugus ilgtspējīgā attīstībā tādejādi mazinot nedzirdīgo un smagi vājdzirdīgo personu sociālās atstumtības risku.
 
Projekta galvenie pasākumi
 
1
Administratīvā komponente
Rīgā,
Latvija
2
Reģionālo konferenču cikls
Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Smiltenē, Pļaviņās, Kuldīgā, Ventspilī, Liepājā,
Latvija
3
Nedzirdīgo reģionālo līderu republikāniska
sanāksme
Rīga,
Latvija
4
Ekspertu kolokvijs
Rīga,
Latvija
5
Kompetenču (darba) grupas
Rīga, Latvija
Viļņa, Lietuva
Roma, Itālija
Hamburga, Vācija
6
Administratīvā komponente
Rīga,
Latvija
7
Latvijas nedzirdīgo sanāksme - kongress
Rīga,
Latvija
8
„Nedzirdīgo diena”
Rīga,
Latvija
9
Administratīvā komponente
Rīga,
Latvija
 
Sagaidāmie rezultāti
 
 
Aktivitāte
Paredzētie apakšprojekta rezultāti katrai plānotajai aktivitātei
1
Administratīvā komponente
Izstrādāta projekta vadības sistēma, finanšu vadības sistēma, publicitātes plāns un iekšējās izvērtēšanas procedūras. Piesaistīti cilvēk, finanšu un materiāltehniskie resursi.
2
Reģionālo konferenču cikls, monitoringa grupas darbs
Organizētas 9 reģionālas konferences – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Smiltenē, Pļaviņās, Kuldīgā, Ventspilī, Liepājā - ar kopumā 280 nedzirdīgajiem dalībniekiem. Veikti iegūto materiālu apkopojumi.
3
Nedzirdīgo reģionālo līderu republikāniska sanāksme
Izstrādāts un sagatavots akceptēšanai kongresā (nedzirdīgo sanāksmē) Monitoringa ziņojums
4
Ekspertu kolokvijs
Zinātnisks seminārs par nedzirdības aspektiem jaunāko zinātnisko izstrāžu gaismā ar Latvijas nacionālo autoritāšu piedalīšanos. Iegūts ekspertu viedoklis par nedzirdības problemātiku un potenciālajiem risinājumiem
5
Kompetenču (darba) grupas
Izveidotas sešas kompetenču grupas, kuras sagatavos anotācijas - tēzes un to pamatojumus Rīcības plānam.
6
Administratīvā komponente
Sagatavots un VRAA iesniegts apakšprojekta pārskats, organizētas publicitātes aktivitātes
7
Latvijas nedzirdīgo sanāksme - kongress
Izskatīts Monitoringa ziņojums un pieņemts Rīcības plāns atbalsta sistēmas dzirdes invalīdiem un personām ar dzirdes traucējumiem turpmākajai attīstībai ANO „Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām” kontekstā.
8
„Nedzirdīgo diena”
Rezultātu multiplikatīvās pavairošanas funkcija - Rīcības plāna prezentācija Latvijas nedzirdīgajiem cilvēkiem
9
Administratīvā komponente
Sagatavots un VRAA iesniegts apakšprojekta Noslēguma ziņojums, organizētas publicitātes aktivitātes
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas