Search form

07.04.2009

Drukāt

07.04.2009. Iepirkums - „IZDALES MATERIĀLI”

Iepirkuma „IZDALES MATERIĀLU IEGĀDE„ uzaicinājuma dokumentācija   Latvijas Nedzirdīgo savienība Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” finans...
Iepirkuma „IZDALES MATERIĀLU IEGĀDE„ uzaicinājuma dokumentācija
 
Latvijas Nedzirdīgo savienība Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” finansēta un VRAA administrēta projekta „XXI gadsimts. Nedzirdība. Izaicinājumi un risinājumi” ietvaros organizē iepirkumu „IZDALES MATERIĀLU IEGĀDE”.
 
Pasūtījuma plānotais apjoms – 280 komplekti LNS projekta dalībniekiem,
Pasūtījuma plānotā līgumcena –  LVL 1540,00 (bez PVN)
 
Uzaicinājuma informācija
 
Specifikācija
Atbilstības rādītāji
1
finansējuma saņēmēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, kā arī kontaktpersonas amats, vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese
Latvijas Nedzirdīgo savienība,
Nod.maks. reģ. Nr.
Tālrunis 29556606
Kontaktpersona: LNS prezidents
Arnolds Pavlins, tālr. 29556606,
2
iepirkuma priekšmeta nosaukums
IZDALES MATERIĀLI LNS REĢIONĀLAJĀM KONFERENCĒM
 
3
paredzamā līguma izpildes vieta un termiņš;
 
Rīga
Termiņš – 2009. gada 22. aprīlis
4
paredzamā līgumcena
LVL 1540,00 (bez PVN)
5
piedāvājuma noformējums
Rakstiski, brīvā formā, kas iekļauj gatavību veikt pasūtījumu, ziņas par izpildītāju un piedāvātā pakalpojuma cena.
6
piedāvājumu iesniegšanas vieta (adrese) un termiņš (diena, mēnesis, gads, laiks)
Rīga, Elvīras iela 19,
2009. gada 14. aprīlis plkst. 16.00
7
piedāvājuma derīguma termiņš
Līdz 2009. gada 25. aprīlis
8
uzaicinājuma ievietošanas datums
2009. gada 7. aprīlis
9
citas attiecīgajai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrai svarīgas ziņas
Pakalpojuma cenā iekļaujamas visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma nodrošināšanai. Piedāvājumā jāiekļauj apliecinājums par gatavību izpildīt Tehniskajā specifikācijā marķētos nosacījumus un piedāvātā cena.
 
 
Saskaņā ar 12.09.2006. MK Noteikumu Nr.762  prasībām LNS izstrādājusi tehnisko specifikāciju iepirkumam.
 
Iepirkuma tehniskā specifikācija
 
Nr.p.k
Prasības attiecībā uz
Atbilstība
1
Kvalitāti
Izdales materiāli konferenču dalībniekiem 
2
Apjomu
Pakalpojumu sniedzējs nodrošina:
1) 280 plecu somas – dokumentu mapes melnā krāsā A 4 formāta ar LNS logo materiālu ievietošanai
2) 280 bloknotus – A4 formāta ar pamatni, 50 lpp katra
3) 280 pildspalvas ar LNS logo
4) 280 tematiski ar LNS logo piekariņi
Pakalpojumu sniedzējs nodrošina izdales materiālu piegādi 2009. gada 24. aprīlī līdz plkst. 16.00 Elvīras ielā 19, Rīgā
3
Drošību
Pakalpojumu sniedzējs nodrošina Pasūtītājam informāciju par pakalpojuma sniegšanas vietu un laiku ne vēlāk par 2 dienām pirms pakalpojuma
4
Garantiju
Pakalpojumu sniedzējam jākompensē visi zaudējumi Pasūtītājam, ja netiek nodrošināts (kvalitatīvs) pakalpojums pēc piestādītā grafika
5
Pārbaudes metodēm
Pasūtītājam tiesības pārbaudīt pakalpojuma kvalitātes atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām
6
Resursiem
Cenā iekļaujamas visas pakalpojuma izmaksas. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina pakalpojumu ar visiem savā rīcībā esošajiem resursiem, Pasūtītāja resursi pakalpojuma sniegšanai netiek iesaistīti.
7
Galarezultātu
Apmaksa par pakalpojumu tiek veikta pēc pakalpojuma sniegšanas, avansa maksājumi nav pieļaujami
8
Pasūtījuma daļām
Pakalpojumu sniedzēji var pieteikties tikai uz visu pakalpojuma apjomu
9
Pakalpojuma sniedzējiem
Pakalpojumus var sniegt fiziskas vai juridiskas personas, kas var nodrošināt Tehniskās specifikācijas 1.-8. punktu prasības
10
Interešu konfliktu
Pakalpojuma sniedzējs nevar būt saistītā persona ar LNS, pat ja tas iepirkuma rezultātā būs vienīgais pretendents
 
A.Pavlins,
LNS prezidents,
projekta vadītājs
 
SKAIDROJUMI
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem
 
1)      LNS logo uz melnas somas/ mapes ir vienā krāsā – sudraba , logo pieejams šeit.
2)      Pildspalvas plastmasas, LNS logo krāsa violeta vai tumši zila;
3)      Piekariņi plastmasas (pretendentu piedāvājums no metāla akceptējams, ja iespējams iekļauties noteiktajās cenās);
4)      Tehniskajā specifikācijā nav noteikta prasība bloknotus nodrošināt ar LNS logo. Ja pretendentiem ir iespējams, iekļaujoties noteiktajās cenās, nodrošināt bloknota vāku ar LNS logo, pasūtītājs to akceptēs.
    

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas