Search form

09.10.2009

Drukāt

Par skolu pabalstiem (12.08.)

  Šogad līdz 31. oktobrim var pieteikties Rīgas pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas, lai saņemtu 30 vai 40 Ls lielu pabalstu mācību līdzekļu iegādei skolēniem. Mācību līdzekļi...

 

Šogad līdz 31. oktobrim var pieteikties Rīgas pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas, lai saņemtu 30 vai 40 Ls lielu pabalstu mācību līdzekļu iegādei skolēniem. Mācību līdzekļi ir mācību grāmatas, burtnīcas, pildspalvas un citi skolēnam skolā nepieciešamie līdzekļi.
 
Šo pabalstu varēs saņemt tikai tās ģimenes, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Rīgā ne mazāk kā 12 mēnešus
 
40 Ls pabalstu var saņemt bērni  no tām ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss (trūcīgas ģimenes statusu piešķir, ja visi ienākumi ģimenē pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 90 Ls uz katru ģimenes locekli).
 
30 Ls pabalstu var saņemt bērni no ģimenēm, kuru ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 135 Ls uz katru ģimenes locekli.
 
Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās skolas audzēknim, ja tas nav sasniedzis 20 gadu vecumu un nav stājies laulībā. Ja audzēknis mācās sociālās korekcijas klasē, tad viņš var saņemt pabalstu arī tad, ja pārsniedzis 20 gadu vecumu.
 
Uz šo pabalstu var pieteikties arī Rīgā dzīvojošie nedzirdīgie vecāki, kuru ģimenēs ir skolēni.
 
Vietējās pašvaldības Sociālajā dienestā jāiesniedz rakstisks iesniegums (ar lūgumu piešķirt pabalstu) un izziņa no skolas par to, ka skolēns tur mācās. Sociālajā dienestā uz vietas būs jāaizpilda deklarācija par iztikas līdzekļiem (par visiem ģimenes ienākumiem).
 
12.08.2009

 

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas