Search form

18.07.2009

Drukāt

Būs daudz plašāka informācija

    Šis ir pirmais „Kopsolī” numurs, kas iznāk jaunā LNS projekta „Klusuma pasaule” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts (līdzfinansējumu 15%). Mūsu darba saturs a...
Klusuma pasaule logo
 
 
Šis ir pirmais „Kopsolī” numurs, kas iznāk jaunā LNS projekta „Klusuma pasaule” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts (līdzfinansējumu 15%).

Mūsu darba saturs arī turpmāk būs nemainīgi vērsts uz nedzirdīgo kopie-nai būtiskas informācijas nodrošināšanu sociālās politikas, juridiskā, nodar-binātības, rehabilitācijas  u. c. jomās.
Neapšaubāmi svarīgi Latvijas nedzir-dīgajiem cilvēkiem ir arī uzturēt saikni ar nedzirdīgo kopienām aiz mūsu zemes robežām, lai apmainītos pieredzē, apgūtu labās prakses piemērus, paplašinātu savu redzesloku, vairotu zināšanas par to, kas notiek pasaulē un solidarizētos. Tāpēc veidosim materiālu kopas par tēmu – kas, kur, kā notiek citās valstīs.
Laikraksts saglabās vienotāja funkciju starp Latvijas nedzirdīgo organizācijām dažādos reģionos, izplatot informāciju, kas notiek katrā no tām.
Mūsu mērķis – nodrošināt vispusīgu informatīvo atbalstu un motivēt cilvēku ar dzirdes traucējumiem iekļaušanos sociālās rehabilitācijas un integrācijas procesos.
Šī projekta sociālās RH programmai reģistrējušies klienti turpmākajos četros gados laikrakstu, tāpat kā visus pārējos pakalpojumus, saņems bez maksas.
Pārējie varēs laikrakstu saņemt parastajā kārtībā. Laikraksts tiks ievietots arī no jauna izveidotajā mājaslapā internetā.
Tur bez tam papildus tiks ievietotas plašākas materiālu kopas par aktuāliem jaunumiem un koncentrētas iknedēļas ziņas – teksti krievu un latviešu valodā, kā arī  video variantā.
Sūtīsim arī īpaši steidzīgas ziņas uz mobilo telefonu. Tas viss nodrošinās daudz plašāku informāciju nekā līdz šim, un tas ir tikai viens no daudziem aktivitāšu blokiem projektā.  Par pārējiem – turpmāk.
 
18.07.2009.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas