Search form

30.10.2009

Drukāt

Latvijas Nedzirdīgo savienība – labo piemēru konkursa laureāte

                   Konkursa „Mēs esam stipri” noslēgumā 30. oktobrī Latvijas Nedzirdīgo savienība 64 pieteikto o...
 
                 Konkursa „Mēs esam stipri” noslēgumā 30. oktobrī Latvijas Nedzirdīgo savienība 64 pieteikto organizāciju konkurencē iekļuva piecu finālistu – konkursa laureātu vidū, saņemot nosaukumu „Dardaris” (Darba Darītājs) par veiksmīgu divu projektu „Mēs - sabiedrības daļa 1” un „Mēs - sabiedrības daļa 2” realizāciju, kurā bija iesaistīti 10 tūkstoši cilvēku ar dzirdes traucējumiem.

        Piesakot Latvijas Nedzirdīgo savienību, Sabiedrības integrācijas fonda pārstāve A. Baumane atzīmēja Latvijas Nedzirdīgo savienības ilgo sistemātisko, pārdomāto un rūpīgo darbu dzirdes invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanā, viņu integrācijā sabiedrībā un viņu nodarbinātības veicināšanā.

        LNS prezidents A. Pavlins, saņemot atzinības rakstu, uzsvēra: „Mēs nemaz nevaram atļauties būt vārgi un nespēcīgi. Mums ir jābūt stipriem, lai veiktu savu darbu mūsdienu apstākļos.”
Par finālistu nr. 1 ar titulu „Diždaris” tika atzīta Liepājas Neredzīgo biedrība par veiksmīgo projekta „Dzīves skola” realizāciju sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”. Šī biedrība saņēma balvā datoru un projektoru; pārējie – fotoaparātu. Neatkarīgā Rīta Avīze visiem dāvāja brīvabonementu 2010. gadam.

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Ivars Balodis atzina, ka visi pieci finālisti ir vienlīdz spēcīgi, tāpēc bija grūti pieņemt lēmumu par galveno laureātu. Šādu konkursu turpmāk iecerēts rīkot katru gadu, lai veicinātu labās prakses piemēru apmaiņu nevalstisko invalīdu organizāciju starpā un lai no pieredzes materiāliem veidotu datu bāzi plašai vispārējai lietošanai.
 
 
Teksts un foto : I.Kopmane
30.10.2009.
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas