Search form

15.07.2009

Drukāt

Sācies darbs grupās

  No 1. jūnija projektā darbu uzsākušas kompetenču grupas, kas gatavo LNS kopējā Rīcības plāna sadaļas iekļaušanai LNS darbības programmā turpmākajiem četriem gadiem. Ilze Kopmane, grupas “In...
 
No 1. jūnija projektā darbu uzsākušas kompetenču grupas, kas gatavo LNS kopējā Rīcības plāna sadaļas iekļaušanai LNS darbības programmā turpmākajiem četriem gadiem.

Ilze Kopmane, grupas “Informācija” vadītāja
Notikusi pirmā darba grupas sēde, kurā tika izstrādāts detalizēts akti-vitāšu plāns plānotā mērķa sasniegšanai. Grupas locekle I. Immure jau bijusi darba vizītē Itālijas Nedzirdīgo organizācijā Milānā, kur guvusi pieredzi, kas mums labi noderēs. Aicinu visus interesentus iesniegt mums savus priekšlikumus informācijas pakalpojumu pilnveidošanai. Nāciet uz “KS“ redakciju, pastāstiet. Projekta ietvaros veidosim arī brīvprātīgo informatoru tīklu. Aicinām piebiedroties!

Zigmārs Ungurs, grupas “Integrācija” vadītājs:
Kompetences grupas “Nedzirdīgo integrācija” pirmā sapulce notika 10. jūnijā. Tās sastāvā ir Iveta Lāce-Miezīte, Andželika Bruže un eksperts Ivars Balodis( nepiedalījās sapulcē), vada Zigmārs Ungurs. Tā kā Saeimā strādājošajai Andželikai ir ļoti saspringts darba laiks sakarā ar valsts budžeta grozījumiem, tad pirmā sapulce tika noorganizēta viņas darbavietā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas telpās. Cerams, ka tas mūs ie-dvesmoja uz veiksmīgākām idejām un risinājumiem.
Pirmā sapulce parasti ir tāda kā taustīšanās – darba metožu meklēšana, situācijas apzināšana un ideju meklēšana par doto tēmu. Mūsu ierosinājums: sasaukt visu kompetenču grupu vadītāju sapulci un vienoties par Rīcības plāna koncepciju un struktūru, iezīmētu katras grupas konkrēto sektoru, lai to zinātu citi un darbības nedublētos. Mūsu tēma, piemēram, saskaras ar tēmu “Nedzirdīgo kultūra” un “Informācija” un ir ļoti plaša, to var realizēt daudzos virzienos.
Nekas šai pasaulē nevirzās uz priekšu bez piepūles, un arī nedzirdīgo integrācijā sabiedrībā liels šķērslis ir pašu nedzirdīgo pasivitāte, zems izglītības līmenis, rakstītās valodas neizprašana. Piemēram minēšu: ļoti spēcīgs integrācijas līdzeklis ir internets, taču daudziem nedzirdīgajiem to izmantot kavē tieši rakstītās va-lodas neizprašana. Tāpēc noteikti uzsvērsim izglītības kvalitātes uzlabošanu. Diemžēl šī joma nav LNS pārziņā, un mēs varam tikai lūgt un mudināt izglītības iestādes un to pārraugus pievērst tai lielāku vērību. Mūsu grupas darbības metode visumā  ir ļoti vienkārša: analīze – jaunas idejas – sintēze. Strādāsim galvenokārt individuāli, kopā sanāksim pēc vajadzības.
 
 
15.07.2009

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas