Search form

23.12.2014

Drukāt

LNS prezidenta uzruna svētkos (video)


 

Sveicināti, LNS biedri, LNS struktūras darbinieki un atbalstītāji!

Straujiem soļiem tuvojas 2014. gada beigas. Kāds šis gads bijis LNS? Dažiem varbūt tāds kā atslodzes gads pēc lielā projekta „Klusuma pasaule”, bet neesam sēdējuši rokas, klēpī salikuši, arī šis gads bijis ražīga darba gads – esam piesaistījuši finansējumu un sekmīgi realizējuši mazākus projektus gan LNS mērogā, gan biedrību mērogā. Esam sekmīgi realizējuši valsts deleģētās funkcijas, kuru realizācijai valsts šogad bija piešķīrusi vairāk kā 2,6 miljonus euro. Gandrīz pēc 2 gadu darba izdevies panākt, ka no 2015. gada būs pieejami jauni surdotehniskie palīglīdzekļi.

Protams, ne visus kongresā apstiprinātās darbības programmas realizācijai plānotos darbus 2014. gadā ir izdevies realizēt, mēs neesam atrauti no sabiedrībā notiekošajiem procesiem un šie procesi ietekmēja arī Nedzirdīgo kopienu. Šie darbi nekur nepazudīs, tiks mainīta to realizācijas stratēģija un agrāk vai vēlāk tie tiks realizēti.

Kāds gaidāms 2015. gads? Manā skatījumā plašu starptautisko notikumu un smaga darba gads. Jūlija nogalē Turcijā notiks Pasaules Nedzirdīgo federācijas (WFD) Ģenerālā asambleja un kongress. Maija mēnesī pie mums viesosies pārstāvji no Eiropas valstīm, jo nākamgad pirmajā pusgadā Latvija ir prezidējošā valsts Eiropas Padomē un LNS ir jāorganizē Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) semināra un Ģenerālās asamblejas norise.

Nākamgad godam jāsagaida un jāatzīmē LNS 95 gadu jubileja. Smags darbs gaidāms valsts deleģēto funkciju realizācijas nodrošināšanai, kuru realizācijai valsts piešķīrusi vairāk kā 1,5 miljonus euro, kā arī nedzirdīgo kopienas interešu lobēšanā, lai panāktu vajadzīgās izmaiņas likumos un normatīvajos aktos. Darba būs daudz!

Visiem LNS biedriem, darbiniekiem, kā arī atbalstītājiem Ziemassvētkos novē­lu spožu eglīti, smaržīgas piparkūkas, apkārt sirsnīgus tuviniekus un draugus! Lai katram piepildās tas brīnums, uz ko viņš dziļi sevī cer! Lai visiem veselība, radošas idejas un veiksme jaunajā 2015. gadā!

Edgars Vorslovs, LNS prezidents


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas