Search form

16.02.2015

Drukāt

Ēnu diena arī LNS

Ēnu diena ir pasaulē atzīta karjeras izglītības programma skolēniem, kad viņi apmeklē kādu darbavietu un vēro dažādu profesiju pārstāvju darbu. Šī diena jau otro gadu notiek arī Latvijas Nedzirdīgo savienībā (LNS), Elvīras ielā 19, Rīgā, un to 11. februārī apmeklēja nedzirdīgie un vājdzirdīgie skolēni no Rīgas un Valmieras.


Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šoreiz pasākums bija organizēts nedaudz citādāk un izvērstāk: 10 vecāko klašu skolēni no Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem un 7 vecāko klašu skolēni no Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra apmeklēja LNS, Surdotehniskās palīdzības centru un Rehabilitācijas centru – iepazinās ar to darbību un darbiniekiem.

 Šajā pasākumā skolēni saņēma informāciju par tehniskajiem palīglīdzekļiem (sniedza A. Pavlins), Rehabilitācijas centra pakalpojumiem (S. Gerenovska), sociālās rehabilitācijas, surdotulka un tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām (I. Immure).

Par Rīgas biedrības darbu un iestāšanās iespējām LNS pastāstīja M. Lasmane. Skolēni iepazinās arī ar Informācijas nodaļas darbu un to, kā tiek veidots laikraksts Kopsolī, kā arī iegriezās LNSF birojā.

 Noslēgumā tikās ar LNS prezidentu Edgaru Vorslovu  un saņēma apliecinājumu par dalību Ēnu dienā.

Uz tikšanos nākamgad!

 

 

Teksts: Ivars Kalniņš
Foto: Zigmārs Ungurs


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas