Search form

18.02.2015

Drukāt

Lasiet Kopsolī! Iznācis jau otrais numurs

Photo


Tajā KS intervē LNS prezidentu Edgaru Vorslovu par galvenajiem LNS notikumiem, kuros piedalīsies, kurus organizēs un pārzinās mūsu savienība. Daļa no tiem jau īstenojas, un par to liecina lasītāju zināšanai piedāvātais vadības kalendāra pārskats.

Valsts pasūtījuma apjomi, uzdevumi un izpildes gaita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā – svarīgākais darbs, kas veicams visa gada garumā. Par to šīs jomas atbildīgo darbinieku Sandras Gerenovskas un Ineses Immures vēstījumi.

Arvien biežāk gan sarunās, gan informatīvajos materiālos tiek minēts 3 burtu – EUD – salikums. Iepazīstieties ar to – kas tas ir!

Sācies jauns LNS projekts „Draudzīga vide jāveido pašiem”, kura realizācija nodota Informācijas nodaļas pārziņā. No marta numura KS sāksim publicēt rakstus par daudzām sadzīvē sastopamām ķīmiskām vielām un produktiem, kas tās satur. Uzzināsiet, kas jādara, lai „ķīmija” nekaitētu mums un videi, kurā dzīvojam.

Biedrību grupās notiek kopsapulces. Lasiet par to, kā biedri vērtē savu veikumu un ieguldījumu LNS kopīgajā darbā, kā arī par biedrību atsevišķiem pasākumiem uz vietas reģionos.

Spāņu mākslinieks Rītausmā – būs ko atcerēties tiem, kas viņa uzstāšanos vēroja, un būs ko uzzināt citiem, kuri tur klāt nebija.

Nedzirdīgo nodarbinātības jomā ir arī labi piemēri – te viens no gadījumiem, kad darbs sagādā prieku pašam darītājam un arī citiem, kas kopā ar viņu strādā.

Mīlestības stāsti… Nu jau reti kurš nezina, kas ir visu mīlētāju aizstāvja – Valentīna diena 14. februārī, kad par viscēlākajām cilvēka jūtām runājam vairāk, atklātāk un patiesāk nekā citkārt. Paldies Vikai, Aleksandram, Anitai un Kristapam, kas to darīja, atsaucoties uz Kopsolī aicinājumu!

Surdotulkošana pasaulē un Latvijā – materiāls pārdomām par šo tik ļoti nozīmīgo pakalpojumu, ko diendienā sniedz zīmju valodas tulki , – šoreiz tieši izglītības jomā.

LTV raidījumi nedzirdīgajiem skatītājiem 2015. gadā – nenoliedzami, ka šajā jomā LNS panākusi ievērojamu progresu. Par to liecina KS ievietotais nedzirdīgajiem pieejamo visu pārraižu saraksts.

Dzīvot ārpus Latvijas – kā tas ir? Par to stāsta Inese, kura uz neilgu laiku ieradusies Latvijā.

Kā vienmēr arī sportisti var šo to uzzināt, kas bija un kas paredzams sportā 2015. gadā pasaules mērogā.

UZMANĪBU! Turpinās arī konkurss „LNS – 95” ar 2. kārtas jautājumiem… Uz visu kārtu jautājumiem varat atbildēt jebkurā laikā, iesūtot vai nododot atbildes līdz 5. maijam.

Hallo, atsaucieties arī jūs – mūsu gudrinieki, erudīcijas un prāta spēļu dalībnieki reģionos. Apbalvojumi veiksminiekiem garantēti!

Teksts: Ilze Kopmane


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas