Search form

04.03.2015

Drukāt

Vēl tikai martā rīdzinieki var pieteikties uz pabalstu pārtikas iegādei

Photo

Lai saņemtu pabalstu pārtikas iegādei, iedzīvotāji līdz 2015.gada 31. martam var iesniegt iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā.


 Pabalsts tiek piešķirts rīdziniekiem, kuri deklarējuši pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.

Tiesības saņemt pabalstu ir :

• bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kas saņem valsts atbalstu;

• atsevišķi dzīvojošam vai ģimenē, kurā nav nevienas darbspējīgas personas, dzīvojošam valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, ja ģimenes (personas) pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi nepārsniedz 257 euro  katram ģimenes loceklim mēnesī;

• valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kura normatīvo aktu kārtībā atzīta par trūcīgu.

Pabalsta apmērs vienai personai ir 45 euro.

Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņas likumīgais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju, ja nav spēkā esošas iztikas līdzekļu deklarācijas.

• Pabalsts bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam tiek piešķirts bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

• Mutvārdu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists noformē rakstveidā, un persona to paraksta.

Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot personas norādītajā norēķinu kontā vai izmaksājot personai skaidrā naudā.

Laika periodā no 23.11.2014. līdz 28.02.2015. pabalsts pārtikas iegādei ir piešķirts un pārskaitīts 19 248 rīdziniekiem EUR 866 160 apmērā.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt, zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Ar papildus informāciju par Rīgas domes 4.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.122 „Par palīdzību pārtikas iegādei” var iepazīties Labklājības departamenta mājas lapā http://www.ld.riga.lv/rigas-domes-noteikumi.html 

 

Informāciju sagatavoja: Lita Brice, Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas