Search form

16.03.2015

Drukāt

Veicinās nedzirdīgo personu iesaisti darba tirgū

Photo

Rīga, 2015.gada 13.marts. Latvijas Nedzirdīgo savienība no 2015.gada marta līdz jūnijam ieviesīs projektu „Aktīvi nākotnei”. Projekta mērķis ir sekmēt iekļaujoša darba tirgus attīstību, diskutējot par pieredzi, esošo situāciju un iespējamiem risinājumiem nedzirdīgo personu nodarbinātībā Eiropas Savienībā.


Diskusiju sesijās „Nedzirdīga persona ES darba tirgū” apspriedīs pieredzi Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, esošo situāciju un iespējamos risinājumus dzirdes invalīdu nodarbinātības jomā un iekļaujoša darba tirgus attīstībā, konstatēs jomas un izstrādās priekšlikumi, kas ir būtiski dzirdes invalīdiem un risināmi nākotnē.

Diskusiju sesija sastāvēs no vairākām daļām - 2015.gada 14.maijā norisināsies darbnīca „Nodarbinātība un pārvietošanās brīvība”, 15.maijā seminārs un diskusija „Iekļaujošais darba tirgus”, 16.maijā noslēguma diskusijas kompetenču grupā „Nedzirdīgu personu nodarbinātība nākotnē. Pieejas, rīcība, soļi”, kā arī prezentācijas un dalībnieku diskusijas apspriežot izstrādātos priekšlikumus (rezolūciju) par dzirdes invalīdu nodarbinātības un iekļaujoša darba tirgus attīstību nedzirdīgām personām. Diskusiju sesija noslēgsies 2015.gada jūnijā ar rezolūcijas apstiprināšanu.

Diskusijās piedalīsies biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” un visu ES dalībvalstu nedzirdīgo sabiedrisko organizāciju 120 darbinieki un biedri. Projekta aktivitātes tieši sekmēs mērķgrupas informētību, bet netieši - konkurētspēju darba tirgū.

Diskusijās apspriestās problemātikas un priekšlikumu rezultātā tiks izstrādāta rezolūcija dzirdes invalīdu nodarbinātības un iekļaujoša darba tirgus attīstības jomā segmentētai grupai – nedzirdīgās personas. Diskusiju rezultāti sniegs tiešu ieguldījumu Latvijas prezidentūras prioritārā darba virziena „Konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai un ieguldījums nākotnes attīstībā” kontekstā, kā arī ieguldījumu vienlīdzīgu iespēju nodrošinājumā un sekmēs sabiedrisko organizāciju darbības un sadarbības attīstību vienotu mērķu realizācijā ar sociāliem partneriem un iesaistītām valsts institūcijām.

Biedrības „ Latvijas Nedzirdīgo savienība” projekts „Aktīvi nākotnei”, līguma identifikācijas Nr. 2014.LV/PR/12/11, tiek realizēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Aija Sannikova, projekta vadītāja
Tālr.: 25155419
E-pasts: [email protected]
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas