Search form

24.03.2015

Drukāt

Somijā – zīmju valodai savs likums (video)

Somijas Nedzirdīgo asociācija informē: „ Mēs esam priecīgi paziņot, ka Somijas parlamentā 12. martā apstiprināts Zīmju valodas likums.”


Uzziņai! Dažādās valstīs situācija nacionālās zīmju valodas atzīšanas un atbalsta jomā no valsts puses atšķiras: dažviet tās statuss apstiprināts, iekļaujot to Invaliditātes likumā vai citos likumdošanas aktos, citviet veidoti speciāli likumi, vēl citur valsts budžeta ietvaros sniegti dažāda apjoma un veida atbalsta pasākumi tāpat.

Pētījumu par pastāvošo likumdošanu ES valstīs attiecībā uz zīmju valodu veikusi un grāmatā izdevusi Eiropas Nedzirdīgo savienība (izdevumi pieejami EUD mājaslapā).

LNS Rehabilitācijas centra Zīmju valodas attīstības nodaļas vadītāja Lilita Janševska skaidro:

„Atsevišķu likumu par zīmju valodas statusu Latvijā Saeima nav pieņēmusi, bet jau no 1999. gada Valsts valodas likumā ir iekļautas un atzītas latviešu zīmju valodas lietošanas tiesības, un tas nodrošina ikgadēju valsts atbalstu šīs valodas lietošanai.”


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas