Search form

27.03.2015

Drukāt

Jaunieši! Izmantojiet labu iespēju iesaistīties darba tirgū

Photo

Vairāk nekā 50 tūkstoši Latvijas jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem nestrādā, nemācās un neapgūst arodu. Galvenie šķēršļi, kas traucē šiem jauniešiem iekārtoties darbā, ir pieredzes trūkums un darba tirgum nepietiekams izglītības līmenis.


Lai mazinātu jauniešu bezdarbu, ar Eiropas Komisijas atbalstu tiek īstenota programma «Jauniešu garantija», kuras ietvaros jauniešiem palīdz apgūt darba tirgum piemērotu profesiju un atrast darbu, iekļauties mūsdienu darba tirgū, apgūstot atbilstošu prasmju un iemaņu līmeni, kā arī pieredzi pie darba devējiem.

Piemērotus apmācību vai nodarbinātības pakalpojumus jaunietis saņems četru mēnešu laikā kopš reģistrēšanās bezdarbnieka statusā. Tāpēc svarīgi pieteikties pēc iespējas ātrāk. Tāpēc jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri neapgūst pilna laika studiju programmas augstskolā, pēc iespējas ātrāk jādodas uz tuvāko NVA filiāli, jāreģistrējas bezdarbnieka statusā un jāinformē par vēlmi iesaistīties šajā programmā.

Visiem jauniešiem NVA piedāvās karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, palīdzību darba meklēšanā. Katram jaunietim tiks noteikti tieši viņam nepieciešamie nodarbinātības vai apmācību pasākumi, kas sekmēs viņa konkurētspēju darba tirgū.

Uzņēmīgākajiem jauniešiem būs pieejams atbalsts pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai. Tāpat viņi varēs gūt darba pieredzi, piedaloties atbalsta pasākumos "Pirmā darba pieredze jaunietim", "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā", „Subsidētā darbavieta jauniešiem bezdarbniekiem”, kā arī izmantot citus NVA pakalpojumus bez maksas, turklāt saņemot arī stipendiju vai darba algu.

Piemēram, valsts subsidētā darbavieta jauniešiem ar invaliditāti vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kas paredz izmaksāt ikmēneša darba algu par pilnu darba laiku ne mazāk kā valstī noteikto minimālo algu proporcionāli nostrādātajām dienām.

Uzmanību!

Plašāk uzzināt par aktuālajām programmām, lai attīstītu jaunas prasmes, apgūtu darba tirgum piemērotu profesiju un atrastu darbu, jaunieši aicināti uz informatīvo semināru „Jauniešu garantija – izmanto iespējas!” Eiropas Savienības mājā 30. martā pl. 15.30 Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Visi pasākumi ES mājā ir bez maksas. (Par surdotulku gan jāparūpējas pašiem.)

Vairāk informācijas par šo NVA piedāvāto plašo programmu – prasībām, tiesībām un ES finansiālo atbalstu jauniešu darbam un viņa darba devējam skatiet šeit:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=3940&from=0
http://www.lm.gov.lv/text/2607
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=491

Darbu klāt nevienam nepienesīs – esiet aktīvi, to meklējot paši, apgūstot jaunu pieredzi un prasmes!

 

Pārskatu sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas