Search form

14.05.2015

Drukāt

Notiek darbnīca par nedzirdīgo personu nodarbinātību un pārvietošanās brīvību

Photo

14.maijā Rīgā notika Latvijas Nedzirdīgo savienības rīkota darbnīca „Nodarbinātība un pārvietošanās brīvība”, ievadot trīs dienu pasākumu ciklu projekta „Aktīvi nākotnei” laikā.

Darbnīcā, balstoties uz pieredzi Latvijā un citās Eiropas valstīs par esošo situāciju dzirdes invalīdu nodarbinātības jomā, notika diskusijas par dzirdes invalīdu nodarbinātības izaicinājumiem un iekļaujoša darba tirgus attīstības veidiem un metodēm. Pasākuma dalībnieki aplūkoja vairākus jautājumus, kas sabiedrībai būtu jārisina nākotnē un kuri ir aktuāli nedzirdīgo organizāciju darbībā Eiropā, tostarp sabiedrisko organizāciju un valsts sektora mērķi nedzirdīgo personu nodarbinātības jomā.

Darbnīcas dalībnieki sniedza pārskatu par sabiedrisko organizāciju darbu, kas strādā, lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un dzīves kvalitātes pieaugumu. Diskusiju rezultātā tika secināts, ka nākotnē valdībām, sabiedriskām organizācijām un sadarbības partneriem ir jāpievērš uzmanība sociālajai uzņēmējdarbībai, ģeogrāfiskajai un profesionālajai mobilitātei un dzirdes invalīdu izglītības konkurētspējai Eiropas Savienības vienotajā darba tirgū. Īpaši tika izcelti nodarbinātības izaicinājumi ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesību aspektā. Šo jautājumu būtiskumu Latvijā akcentēja Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents Edgars Vorslovs.

Darbnīcā aplūkotie jautājumi kalpos par pamatu tālākām diskusijām, kas notiks Rīgā 2015. gada 15.-16.maijā projekta turpinājumā.

Biedrības „ Latvijas Nedzirdīgo savienība” projekts „Aktīvi nākotnei”, līguma identifikācijas Nr. 2014.LV/PR/12/11, tiek realizēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” ietvaros.

 

 

Informāciju sagatavoja: Aija Sannikova, Lavijas Nedzirdīgo savienības projekta vadītāja

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas