Search form

27.10.2009

Drukāt

Sāk realizēt sociālās rehabilitācijas programmu

    No 20. oktobra sākas LNS projektā „Klusuma pasaule” paredzētās sociālās rehabilitācijas programmas realizācija nedzirdīgajiem. Tās īstenošana notiek Sociālās integrācijas valsts aģen...
 
Klusuma pasaule logo
 
No 20. oktobra sākas LNS projektā „Klusuma pasaule” paredzētās sociālās rehabilitācijas programmas realizācija nedzirdīgajiem. Tās īstenošana notiek Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) trīs gadu periodā. Šobrīd šo pakalpojumu izmanto pirmā nedzirdīgo un vājdzirdīgo grupa (8 dalībnieki no Cēsīm, Valmieras, Rēzeknes un Rīgas).
 
Sociālās rehabilitācijas programmā ir iekļautas dažādas nodarbības: datorapmācība, ķermeņa valodas izzināšana, psiholoģija, zīmju valodas pilnveidošana, vingrināšanās komunikāciju tehnikā, informatīvās nodarbības, rehabilitācijas vai fiziskās aktivitātes un dažādas relaksācijas procedūras.
 
Ar nedzirdīgajiem klientiem strādā dažādi speciālisti. Katra grupa vienu mēnesi, izmantojot šos programmas piedāvājumus, attīstīs un pilnveidos savas sociālās un darba prasmes, saņems noderīgu informāciju un galvenais – atbrīvosies no sasprindzinājuma ikdienas dzīvē un darbā.
Pirmajā dienā šīs programmas dalībnieki iepazinās ar SIVA darbu un programmas piedāvājumiem, kā arī notika tikšanās ar projekta vadītāju Arnoldu Pavlinu un SIVA direktori Regīnu Simsoni. Viņi novēlēja programmas dalībniekiem sekmīgu darbu un pilnvērtīgi izmantot visus piedāvātos pakalpojumus.
 
Nākamgad realizēs arī sociālās rehabilitācijas programma nedzirdīgajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Šīs sociālās rehabilitācijas programmas gan nedzirdīgajiem, gan nedzirdīgajiem ar garīgās attīstības traucējumiem vadītājs ir Ivars Kalniņš.
                
 
Teksts un foto: I.Kalniņš
27.10.2009.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas