Search form

01.10.2015

Drukāt

Ventspils nosvin savu dzimšanas dienu

19. septembrī Ventspils RB atzīmēja savu gadskārtējo dzimšanas dienu (dibināta 1952. gada 14. septembrī, kurā piedalījās krietns pulciņš mūsu biedru, kā arī viešņa – psiholoģe I. Neimane.


Sākumā ar klusuma brīdi  pieminējām 16. septembrī mūžībā aizgājušo biedri Dzidru Pāži. Pēc tam, psiholoģes rosināti, veidojām lielu plakātu ar katra klātesošā biedra novēlējumu  savai Ventspils  biedrībai un atmiņai par šo dienu arī tapa priecīgu cilvēku kopbilde. 

Pasākuma gaitā dalījāmies atmiņās un pārdomās par biedrības pagātni un tālāko ceļu. Biedrības vadītāja Raisa Civkunova sveica aktīvistus, kas atsaucīgi piedalās tās darbībā, ieguldot savu brīvprātīgo darbu un laiku biedrības izaugsmes veicināšanā. Viņu vidū: Indulis Pāže, Oļegs Civkunovs, Alīna Bodrova, Laura Igare, Sandis Adamovičs.

Pasākums noritēja sirsnīgā  gaisotnē ar jautrām aktivitātēm, kas bija saistītas ar nesenējo Tēvu dienu un biedrības 63. dzimšanas dienu. Paldies  visiem, kas bijām kopā.

 

Teksts: Ina Rutkovska
Foto: Raisa Civkunova


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas