Search form

03.11.2015

Drukāt

Jaunais Kuldīgas RB priekšsēdētājs – Guntis Dāvids

Iemesls: līdzšinējais biedrības valdes priekšsēdētājs Guntars Jurševskis uzrakstījis atlūgumu. Statūti nosaka, ka valdes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā valdes darbu organizē valdes priekšsēdētāja vietnieks. Tā kā Kuldīgas reģionālā biedrība (RB) nebija ievēlējusi priekšsēdētāja vietnieku un pēc LNS vadības aizrādījuma par nepieciešamību ievēlēt vietnieku, to neizdarīja, nācās sasaukt ārkārtas kopsapulci, lai izvēlētu jaunu RB vadību.


Kopsapulcē piedalījās 46 biedri, kā arī LNS prezidents Edgars Vorslovs, viceprezidente Sandra Gerenovska, LNS valdes locekļi Māra Lasmane un Ivars Kalniņš.

Par kopsapulces vadītāju ievēlēja E. Vorslovu, par protokolisti – Žaneti Škapari. Vispirms Guntars Jurševskis nolasīja atskaites ziņojumu, kas vienbalsīgi tika apstiprināts. Tad notika jaunā priekšsēdētāja vēlēšanas, bet pirmajā kārtā to ievēlēt neizdevās. Otrajā vēlēšanu kārtā par priekšsēdētāju ievēlēja Gunti Dāvidu un apstiprināja arī viņa ieteikto jauno valdi, kurā vēl būs: Žanete Škapare, Raimonda Tabaka, Sandris Liepiņš, Armands Hildebrants.

Attēlā no kreisās: Armands Hildebrants, Raimonda Tabaka, Guntis Dāvids, Žanete Škapare, Sandris Liepiņš

Šī ārkārtas kopsapulce bija karstām debatēm bagāta, bet par to plašāk – Kopsolī.

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa
Foto: Edgars Vorslovs


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas