Search form

01.12.2015

Drukāt

Starptautiskās dienas personām ar invaliditāti atzīmēšana 3. decembrī

Photo

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 1992. gada 14.oktobrī pieņēma rezolūciju 47/3, kas pasludināja katra gada 3. decembri par Starptautisko dienu personām ar invaliditāti. Šīs dienas mērķis ir veicināt sapratni par invaliditātes jautājumiem un sekmēt atbalstu viņu cieņai, tiesībām un labklājībai.


3.decembrī, Starptautiskajā personu ar invaliditāti dienā, Tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē plašu pasākumu programmu: konferenci, kontaktbiržu, ekskursijas un nevalstisko organizāciju apbalvošanu.

Visi pasākumi notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centra konferenču zālē, Mūkusalas ielā 3, Rīgā.

Pasākumu kompleksa iesākumā – konference "ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā". Konferences mērķis ir ziņot par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk - Konvencija) ievērošanu Latvijā,  kuras izpildi koordinē Labklājības ministrija, bet pārraudzību nodrošina Tiesībsargs.

Programma veidota tā, lai aplūkotu Konvencijas ieviešanu no dažādiem skatupunktiem: no personu ar invaliditāti vērtējuma, sabiedrības skatījuma un no pašvaldību realizētās prakses viedokļa. Konferencē uzstāsies personu ar invaliditāti pārstāvošas organizācijas, eksperti un pašvaldību pārstāvji. 

Par Tiesībsarga biroja rīkoto pasākumu vairāk informācijas  mājaslapā šeit:http://www.apeirons.lv/new/?page=1&sub=25&id_cont=2806 

Līdztekus konferencei notiks arī nevalstisko organizāciju burziņš jeb kontaktbirža, kas norisināsies visas dienas garumā ar mērķi sekmēt klātesošo nevalstisko organizāciju sadarbību un ideju apmaiņu.

 Ar savu labo pieredzi un atziņām piekrituši dalīties Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA", Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Nedzirdīgo savienība, Latvijas Paralimpiskā komiteja, biedrības –  "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"", "Cerību spārni", "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"; Valkas invalīdu biedrība, Salaspils invalīdu biedrība, Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija", Latvijas Multiplās Sklerozes asociācija, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Pulmonālās hipertensijas biedrība un citas.

Konferences dienā Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā iespēju vienlaikus apmeklēt arī ekskursiju LNB ēkā, īpašu uzmanību veltot personu ar invaliditāti informācijas piekļuves risinājumiem.

Ekskursija LNB ēkā notiks: pl. 10, 12,14 – grupā līdz 40 personām; pl.16.30 – līdz 50 personām.

Pieteikumus uz ekskursiju vēl var  adresēt Guntai Dogžinai  uz e-pasta adresi [email protected], "Subject" jeb "Tēma" laukā norādot "3. decembra ekskursija", savukārt vēstules tekstā – uz  cikiem vēlētos pieteikties.

LNB krājuma grāmatu izstādē varēs iepazīties ar šādiem tematiem: sociālā labklājība, likumdošana un invaliditāte, cilvēki ar invaliditāti un sociālais darbs, invaliditātes  medicīniski-psiholoģiskie aspekti, bērni ar invaliditāti un skola, sociālie pakalpojumi, vides pieejamība un citi personām ar invaliditāti saistīti temati.

Dienas noslēgumā – notiks konkursa "Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam" apbalvošanas ceremonija septiņās nominācijās: "Skaļākā balss", "Nodarbinātības veicinātājs", "Digitālās integrācijas veicinātājs", "Pakalpojumu nodrošinātājs", "Izglītības veicinātājs", "Sociālā kampaņa", "Bērnu ar invaliditāti aizstāvis".

Labklājības ministrija pasniegs Atzinības rakstus personām, kuras sniegušas ievērojamu ieguldījumu cilvēku ar invaliditāti dzīves uzlabošanā.

Visos minētajos pasākumos var piedalīties  tie, kas pieteikušies iepriekš, kā bija norādīts LNS mājaslapas informācijā (9.11.2015).

 Par pasākuma norisi plašāk ziņosim Kopsolī.

 

Sagatavoja: Ilze Kopmane


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas