Search form

07.12.2015

Drukāt

Tikšanās ar Daugavpils logopēdiskās internātskolas skolēniem

24. novembrī pie mums viesojās Daugavpils logopēdiskās internātskolas audzēkņi (ar dzirdes traucējumiem – vājdzirdīgie un nedzirdīgie) ar koncertprogrammu. Zālē bija daudz skatītāju, kuri gribēja redzēt mūsu nākamās paaudzes talantus.


Internātskolas audzēkņi bija sagatavojuši melodeklamāciju un pantomīmu, kurā uzstājās 2., 5., 6. un 9. klases audzēkņi kopā. Mums bija liels prieks, bērni ļoti labi sagatavojušies un no sirds cenšas.

Arī mēs nepalikām parādā.... Igors Čaika izklaidēja ciemiņus ar jautru pantomīmu, kurā iesaistīja skolotājus, skolēnus un mūsu biedrus.

Pateicībā par piedalīšanos bērni saņēma konfektes. Pateicāmies arī skolotājām par ieguldīto darbu un sadarbību. Arī šo pasākumu nosvinējām ar kopīgu kliņģeri.

Uzzinājām, ka šajā skolā mācās 17 skolēnu un visi skolotāji, kas māca viņus, prot zīmju valodu saziņas līmenī. Skolotāji ļoti cenšas, lai skolēnus izglītotu pēc iespējas labāk. Priecājamies, ka Daugavpilī ir spējīgi un talantīgi jaunieši.

 

Teksts: Elvīra Čaika
Foto: Gaļina Gura
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas