Search form

25.02.2016

Drukāt

Jaunieši, piedalieties Eiropas Nedzirdīgo jauniešu nometnē Zviedrijā! (video)

Photo

Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienība (EUDY) sadarbībā ar Vastanviks Folkhogskola (vienīgā koledža ar pieaugušo izglītības programmu Zviedrijā, kas piedāvā pilnu zīmju valodas vidi) 8. – 17. jūlijā organizē EUDY jauniešu nometni par tēmu “Diversity in the minority” (“Dažādība mazākumā”).


 Šīs nometnes laikā notiks arī EUDY Ģenerālā asambleja.

Jauniešu nometnes tēma "Dažādība mazākumā" ietvers nedzirdīgo kopienas kultūras daudzveidīgo bagātību.  Jauniešiem būs iespēja iesaistīties starpkultūru dialogā, tā pētot un analizējot kultūras tradīcijas un normas nedzirdīgo kopienas  robežās. Tēma koncentrēsies uz dzimumu līdztiesību, kultūras un seksuālo minoritāšu kopienu sociālās integrācijas procesiem sabiedrībā. Dalībnieki tiks aicināti pārdomāt savu nostāju un attieksmi, lai iegūtu dziļāku izpratni par diskrimināciju nedzirdīgo kopienā.

Dalības izmaksas ( var mainīties, ja organizatori atrod nometnes finansējumu):

Nometnes dalības maksa – (ieskaitot EUDY Ģenerālās asamblejas norisi) attīstītājām valstīm –  300 €, bet jaunattīstības valstīm (arī Latvijai) – 220 €.

Šajā maksā ietverta:  EUDY dalības maksa – 12 €, izmitināšana, ēdināšana,  aktivitātes visai nedēļai. Ceļa izdevumi jāsedz pašiem.

Aicināti pieteikties jaunieši 18 – 30 gadu vecumā. Pretendentu iesniegumus izskatīs un dalībnieku grupas sastāvu veidos pieteikšanās secībā.  

Pieteikšanās jauniešiem – līdz 23. martam.

Pieteikties pie LNS Jauniešu centra vadītāja Kristapa Legzdiņa – mob.nr.26985905 (sms), skype: LNSjauniesi; e-pasts: [email protected] vai personīgi ceturtdienās pl.14 – 18, Elvīras ielā 19, 8. kab.).

Plašāka informācija pieejama:

1)      Facebook.com – “EUDY Youth Camp in Sweden 2016” 

2)      http://sduf.se/eudy-youth-camp-2016/

 

Teksts: Ivars Kalniņš
Video: Kristaps Legzdiņš


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas