Search form

26.02.2016

Drukāt

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par invaliditāti Rīgā

Šogad ir audzis nekustamā īpašuma nodoklis, tāpēc ieteikums reģionālo biedrību vadītājiem noskaidrot savu biedru pašvaldībās, kādi ir atvieglojumi par invaliditāti un informēt savus biedrus. Katrā pašvaldībā ir savādāk.


LNS Informācijas nodaļa nosūtīja jautājumus Rīgas Domei, lai noskaidrotu, kādi ir atvieglojumi par invaliditāti, maksājot nekustamā īpašuma nodokli Rīgā, kurā dzīvo vairāk nekā puse LNS biedru. Lūk, tālāk Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes sniegtais skaidrojums! 

Saskaņā ar Rīgas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.198 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 4.6.apakšpunktu  atvieglojumus no  nekustamā īpašuma nodokļa piešķir 1.  vai 2. grupas invalīdam 50% apmērā ( ja viņš ir deklarējies šajā īpašumā un tas ir vienīgais viņa īpašums Rīgā).

Ja īpašnieks pats ir 1. vai 2. grupas invalīds un viņš deklarēts kopā ar radinieku, kurš  arī ir 1.vai 2. grupas invalīds, tiek piemērots nodokļa atvieglojums 70% apmērā.

3. grupas invalīdiem atvieglojumi netiek piešķirti. Bet šeit ievērībai sekojošais –atvieglojumu 50% apmērā piešķir personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kā arī ar1. vai 2.grupas invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais vai kāds no vecvecākiem.

Atvieglojumi nesummējas, bet tos piešķir atbilstoši vienam –  personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

Pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu domei jāiesniedz ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 15.decembrim, uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu (invaliditātes apliecību).

Papildinformācija: tel.: 80000850; e-pasts: [email protected] ; https://www.eriga.lv/

 

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa
Foto: Publicitātes foto


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas