Search form

30.03.2016

Drukāt

Par izglītības programmu piedāvājumu Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem

Photo


Uzsākot 2016. /2017. mācību gadu, Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem licencētas jaunas izglītības programmas:

        izglītojamajiem ar kohleāro implantu un/vai viegliem dzirdes traucējumiem piedāvājam apgūt ”Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” (izglītības programmas kods 21015511);

        izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – ”Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” (izglītības programmas kods 21015611);

        izglītojamajiem pēc pamatizglītības ieguves – profesionālās pamatizglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” (izglītības programmas kods 22 811 021), iegūstot  pavāra palīga kvalifikāciju.

 

Turpinām uzņemt izglītojamos ar dzirdes traucējumiem “Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem” (izglītības programmas kods 21015211);

         izglītojamos ar dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem - “Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem” (izglītības programmas kods 210158211);

        izglītojamos ar dzirdes un vairākiem smagiem un jauktiem attīstības traucējumiem – “Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar vairākiem smagiem un jauktiem attīstības traucējumiem” (izglītības programmas kods 210159211).

Pēc pamatizglītības ieguves izglītojamie var turpināt izglītību “Speciālās vidējās izglītības programmā izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem”, kā arī mācīties profesionālās pamatizglītības programmā “Mājturība” un iegūt mājkalpotāja kvalifikāciju.

 

Papildu informācija: 

Tālruņi: 67181909, 67181908

SMS: 25609734

 

 

Informē: skolas direktore Kristiāna Pauniņa

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas